Zoekresultaten

897 resultaten voor keyword:macro-economie
897 resultaten voor keyword:macro-economie

Pagina 36 van 36

De Nederlandse economie

“De Nederlandse economie” is een reeks artikelen waarin actuele macro-economische fenomenen worden beschreven en geduid.

Overig

SDG 8.1 Economie en productiefactoren

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 8 Waardig werk en economische groei: Economie en productiefactoren. In SDG8.1 staat centraal dat economische groei duurzamer en efficiënter...

Overig

Hoe belangrijk is de luchtvaart voor onze economie?

Het belang van de luchtvaart voor de Nederlandse economie

Overig

Hoe belangrijk is de transportsector voor de Nederlandse economie?

Het belang van de transportsector voor de Nederlandse economie

Overig

Opgepot inkomen in eigen onderneming

Het resultaat van een eigen onderneming wordt in de economie doorgaans aangeduid als ‘gemengd’ inkomen, ofwel de beloning van zelfstandigen voor de inzet van hun arbeid en kapitaal.

Overig

Ruim 1 miljard euro besteed bij Europese webwinkels

Eerste resultaten van onderzoek met big data naar online uitgaven van Nederlandse consumenten bij winkels in de EU.

Overig

Is het mkb klaar voor big data?

Het CBS heeft met big data uitgezocht of het midden- en kleinbedrijf ‘big data ready’ is

Overig

Wat zijn de nationale rekeningen?

In de nationale rekeningen worden alle macro-economische statistieken in een samenhangend systeem geraamd.

Overig

Voorspellen zwangerschappen economische recessies?

Kunnen veranderingen in het aantal zwangerschappen een vroege indicator zijn voor veranderingen in de conjunctuur..

Overig

Economische betekenis van vervoer

Economisch belang van de transportsector in Nederland

Overig

Locatiescan

Met de locatiescan kunnen ondernemers via KVK cijfers opvragen over de bevolking.

Overig

Kwaliteitsrapportage Milieurekeningen

Kwaliteitsrapportages van milieurekeningen op gebied van milieubelastingen, milieusector, materiaalstromen, energierekeningen en luchtemissies.

Overig

Identificeren van AI-aanbieders

Hoeveel bedrijven in Nederland werken aan artificial intelligence (AI) – toepassingen? Samen met Innovatiespotter en RVO heeft het CBS een pilotonderzoek uitgevoerd om deze te vinden

Overig

CBS berekent toegevoegde waarde van de infrastructuur

Het CBS heeft in een verkennend onderzoek, dat werd bekostigd door kennisplatform NGinfra, een inschatting gemaakt van de toegevoegde waarde van infrastructuur voor de periode 1995 tot en met 2016.

Overig

Economische relaties tussen regio’s in kaart gebracht

Het CBS heeft voor het eerst in meer dan 25 jaar informatie ontwikkeld over de economische relaties van regio’s met de rest van Nederland en het buitenland. Destijds gebruikte het CBS lokale kennis...

Overig

Hoe belangrijk is vervoer over land voor de Nederlandse economie?

Het belang van wegvervoer en spoorvervoer voor de Nederlandse economie

Overig

Innovatieve hotspots

Het CBS publiceert tweejaarlijks een statistiek over het aantal Nederlandse bedrijven dat technologische innovatieprojecten uitvoert. Deze bedrijven zijn de zogenoemde technologische innovatoren

Overig

Innovatie bij kleine bedrijven

Innovatie bij kleine bedrijven

Overig

Innovatievormen bepalen met behulp van tekstanalyse

Hoe kun je een goed beeld krijgen van de verschillende vormen van innovatie bij bedrijven in Nederland? Dit heeft het CBS onderzocht in het Center for Big Data Statistics..

Overig

Betere flashraming binnenvaart dankzij sensordata

Betere flashraming binnenvaart met behulp van sensordata.

Overig

Ontdek 100 jaar internationale handel in goederen

Nederland is een handelsland en de cijfers over in- en uitvoer van goederen zijn belangrijk om te bepalen wat er in Nederland wordt verdiend

Overig

Wie zijn de gebruikers van MijnOverheid?

Steeds meer overheidszaken kunnen tegenwoordig digitaal geregeld worden via MijnOverheid. Zo kun je via MijnOverheid persoonlijke gegevens inzien en post van de overheid ontvangen in de Berichtenbox.

Overig