Zoekresultaten

40 resultaten voor keyword:geboorteoverschot
40 resultaten voor keyword:geboorteoverschot

Pagina 1 van 2

Amsterdam groeit, vooral door migratie

Het inwonertal van Amsterdam groeit, vooral door buitenlandse migratie

Artikelen

Migratie zorgt voor relatief hoge bevolkingsgroei

Nederland telt per 1 januari 2017 bijna 17,1 miljoen inwoners, ruim 110 duizend inwoners meer dan een jaar geleden.

Artikelen

Bevolking Saba groeit licht

Op Saba groeide de bevolking tussen begin 2011 en begin 2016 met 6 procent tot 1,9 duizend inwoners.

Artikelen

Dertigjarig Flevoland wordt volwassen

De bevolkingsopbouw van de jongste provincie Flevoland gaat steeds meer op die van de overige provincies lijken. Nog steeds wonen er relatief meer kinderen en minder ouderen, maar de verschillen met...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2010-2060: sterkere vergrijzing, langere levensduur

De nieuwe tweejaarlijkse CBS-bevolkingsprognose voor de lange termijn is gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen rond geboorte, sterfte en migratie. Het meest opvallend is een snellere...

Artikelen

Werkelijke levensduur hoger dan levensverwachting

Uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS blijkt dat het aantal ouderen nog iets sterker zal stijgen dan eerder werd aangenomen.

Artikelen
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties