Migratie zorgt voor relatief hoge bevolkingsgroei

© Hollandse Hoogte
Nederland telt per 1 januari 2017 bijna 17,1 miljoen inwoners, ruim 110 duizend inwoners meer dan een jaar geleden. De groei was vooral het gevolg van migratie. Per saldo (immigratie minus emigratie) vestigden zich 88 duizend migranten in ons land. De natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) droeg 22 duizend bij aan de bevolkingsgroei. Dat meldt CBS.

Bevolkingsontwikkeling 2016

Vluchtelingen uit Syrië domineren bevolkingsgroei

Op een paar uitzonderingen na zijn bijna alle bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond in aantal gestegen. Ruim een kwart van de bevolkingsgroei komt voor rekening van met name eerstegeneratie Syriërs (29 duizend): personen die in Syrië zijn geboren en naar Nederland zijn gemigreerd. De groei van de Syrische tweede generatie (in Nederland geboren personen met minstens één ouder met een Syrische achtergrond) was met 2 duizend nog bescheiden. Het aantal personen met een migratieachtergrond uit een van de landen van de Europese Unie nam met ongeveer 25 duizend toe, vooral door migratie. Daar droegen personen met een Poolse achtergrond met bijna 9 duizend het meest aan bij. De groei van het aantal Polen vlakt wel af, in 2014 was deze nog bijna 15 duizend.

Top-tien groei van bevolkingsgroepen met migratieachtergrond, 2016
 2e generatie1e generatie
Turkije3,3-0,2
Marokko5,20,2
Vm. Ned. Antillen + Aruba20,8
Irak12,3
Ethiopië0,42,8
Voormalig Sovjet-Unie1,43
Eritrea0,43,1
India0,53,6
Polen2,66,2
Syrië1,627,5

Ook de stijging van het aantal personen met migratieachtergrond India, Eritrea en Ethiopië komt voor rekening van de eerste generatie. De groei van het aantal mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond in Nederland komt vrijwel volledig voor rekening van de tweede generatie. Het aantal Marokkanen van de eerste generatie bleef vrijwel gelijk, het aantal eerstegeneratie Turken daalde zelfs iets. Dit komt zowel door emigratie als door sterfte.

Bevolkingsontwikkeling van zes herkomstgroepen, 2016
 2e generatie1e generatieHerkomst Nederland
België-2961372
Duitsland-3462301
Somalië699-662
Suriname2011-800
Indonesië-494-1961
Nederland-3139

Aantal personen met Duitse, Indonesische en Nederlandse achtergrond gedaald

Niet alle herkomstgroepen groeien. Het aantal personen met een Nederlandse achtergrond daalde met 3 duizend iets. Het aantal personen met een Duitse achtergrond daalde eveneens met 3 duizend, ongeveer 1 procent van alle personen met een Duitse achtergrond. Ook het aantal personen met een Indonesische achtergrond daalde. In beide gevallen is een vergrijsde bevolking en de daarbij behorende hoge sterfte de achtergrond van deze daling. Het aantal eerstegeneratie personen met een Somalische of Surinaamse achtergrond daalde, terwijl de tweede generatie steeg. Meer dan de helft van de eerstegeneratie Somaliërs die naar het buitenland vertrekken gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Bij Surinamers wordt de daling van de eerste generatie vooral veroorzaakt door sterfte.