Bevolking Saba groeit licht

© ANP
Op Saba groeide de bevolking tussen begin 2011 en begin 2016 met 6 procent tot 1,9 duizend inwoners, vooral door migratie. Dat meldt CBS.

In de periode van 2011 tot en met 2015 telde Saba 150 meer immigranten dan emigranten. Veel Noord-Amerikaanse studenten volgen op Saba een deel van hun medische opleiding. Dat is terug te zien in de migratiecijfers. De immigratie uit Canada was met 750 mensen het grootst, gevolgd door de Verenigde Staten met 550 immigranten. Andersom vertrokken in deze periode 300 mensen van Saba naar de VS en 550 mensen naar Canada. Van ongeveer 35 procent van de emigranten is het migratieland onbekend. Vermoedelijk betreft een groot deel hiervan medische studenten die zijn teruggegaan naar het land van herkomst.

Migratiesaldo Saba naar land, 2011-2015
 aandeel 100plus
Verenigde Staten249
Canada202
Midden- en Zuid-Amerika135
Europees Nederland51
Sint-Maarten31
Overig/land onbekend-514

Negatieve migratiesaldi na opschoning bevolkingsadministratie

Tussen 2011 en 2013 heeft een opschoning van de bevolkingsadministratie van Saba plaatsgevonden. Een deel van de personen die waren ingeschreven op Saba bleek niet meer op het eiland te wonen. Deze groep is vervolgens als emigrant geregistreerd, wat resulteerde in een negatief migratiesaldo in 2013 en 2014. De feitelijke emigratie heeft naar alle waarschijnlijkheid verspreid over de jaren daarvoor plaatsgevonden.

Bevolkingsgroei Saba 2011-2015
 GeboorteoverschotMigratiesaldo
2011-10153
2012246
2013-2-128
2014-5-38
20158121

Veel verhuizingen naar Caribisch Nederland

In de periode  van 2011 tot en met 2015 vestigden meer mensen zich in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) dan er vertrokken. Het migratiesaldo bedroeg 2,7 duizend. In diezelfde periode verhuisden ongeveer 10 duizend mensen naar een van de drie eilanden en verlieten ruim 7 duizend mensen de eilanden. Caribisch Nederland is vooral in trek bij bewoners van Europees Nederland, Midden- en Zuid-Amerika, Curaçao, de Verenigde Staten en Canada.

Op Bonaire groeide de bevolking tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2016 met ruim 20 procent tot 19,4 duizend inwoners. Op Sint-Eustatius nam het aantal inwoners met 13 procent af tot 3,2 duizend mensen. Dat hangt samen met een opschoning van de bevolkingsadministratie die in 2015 heeft plaatsgevonden.