Amsterdam groeit, vooral door migratie

© Hollandse Hoogte
Het aantal inwoners van Amsterdam is de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 11 duizend mensen per jaar gegroeid. De helft van de groei komt uit natuurlijke aanwas, de andere helft uit migratie. De laatste twee jaar gaat het alleen nog om buitenlandse migratie, het saldo van de binnenlandse migratie is negatief. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de bevolkingscijfers van het CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/81a80f08af514668a6ec58e885a59e74]
In de periode 2012–2016 steeg het saldo van de buitenlandse migratie van vrijwel nul in 2012 tot bijna 10 duizend in 2016. In 2016 vestigden 30 duizend mensen zich vanuit het buitenland in Amsterdam. De Indiërs waren de grootste groep, gevolgd door migranten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Alle andere landen in de top 10 zijn West-Europese landen. Het aantal Indiërs in Amsterdam neemt het sterkst toe, op de voet gevolgd door het aantal Italianen, Britten en Duitsers. Het saldo van de buitenlandse migratie is gestegen door immigratie; de emigratie bleef vrijwel gelijk. Met name twintigers en dertigers komen naar Amsterdam.

Buitenlandse migratie, vestiging in en vertrek uit Amsterdam
 ImmigratieEmigratie
201220,220
201320,519,3
201423,819,5
201526,318,8
201629,619,7

Jonge gezinnen met kinderen verlaten de stad

Door verhuizingen uit andere gemeenten groeit Amsterdam niet meer. Het saldo van de binnenlandse migratie is al twee jaar negatief voor Amsterdam. In 2016 verhuisden per saldo 4 duizend mensen van Amsterdam naar andere gemeenten in Nederland. Het zijn vooral jonge gezinnen met hun kinderen die de stad de rug toekeerden. Jongvolwassenen (17 tot 27 jaar) namen hun plaats in.

Binnenlandse migratie, vestiging in en vertrek uit Amsterdam
 VestigingVertrek
201233,730,1
201335,230,7
20143635,5
201538,139,4
201638,142,2

Wie kwamen, wie gingen?

De nieuwe Amsterdammers zijn vaak jong: 46 duizend zijn 17 tot 27 jaar. Zij komen om te studeren en te werken. Maar de aantallen zijn anno 2016 minder groot dan voorheen. Jongeren van 22 tot 27 jaar verhuizen juist iets meer naar de hoofdstad dan in 2012. Onder hen zijn vele jonge stellen die in grotere aantallen dan voorheen naar de stad komen.

Binnenlandse migratie, saldo vestiging in en vertrek uit Amsterdam, leeftijd
 2012/20132015/2016
0 tot 17-5,1-8,8
17 tot 2210,88,4
22 tot 278,59
27 tot 40-2,6-8,6
40 tot 65-2,4-4,3
65 jaar
en ouder
-1,1-1,1


Steeds meer jonge gezinnen verlaten de stad. In 2012/13 gingen per saldo nog 2,5 duizend 27- tot 40-jarigen de stad uit, in 2015/16 zijn dat er al 9 duizend. Zij nemen een net zo grote groep kinderen met zich mee.

Welke gemeenten winnen van Amsterdam

Amsterdammers die de stad uitgingen, verhuisden vooral naar de gemeenten in de buurt, zoals Amstelveen, Almere en Zaanstad. Zo’n 19 duizend mensen trokken verder weg, bijvoorbeeld naar Utrecht, Den Haag en Rotterdam. De meeste nieuwe Amsterdammers kwamen uit Utrecht en Amstelveen (elk 11 duizend, periode 2012–2016). Als naar het saldo van vestiging en vertrek gekeken wordt, dan komen uit de gemeente Utrecht (3,9 duizend) en de gemeente Groningen (3,1 duizend) per saldo de meeste mensen naar Amsterdam.

Het beeld van de verhuizingen van 27- tot 40-jarigen is iets anders. Amsterdam trok per saldo deze leeftijden aan uit verder weg gelegen gemeenten zoals Utrecht, Groningen, Rotterdam en Noordoostpolder. De stad verloor 27- tot 40-jarigen aan omliggende gemeenten als Amstelveen, Haarlem, Zaanstad, Gooise Meren en Almere.

Infographic, Binnenlandse migratie Amsterdam: saldo van vestiging en vertrek, 2012-2016