Bevolkingsprognose 2010-2060: sterkere vergrijzing, langere levensduur

De nieuwe tweejaarlijkse CBS-bevolkingsprognose voor de lange termijn is gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen rond geboorte, sterfte en migratie. Het meest opvallend is een snellere vergrijzing en hogere levensverwachting dan eerder werd aangenomen.