Energiebelasting

In het onderstaande overzicht staan de energiebelasting en heffingskorting van de afgelopen vijf jaar. Per 1 januari 2013 is er een nieuwe belastingheffing op verbruik van elektriciteit en aardgas van toepassing. Het gaat om de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE).

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Energiebelasting op elektriciteit (t/m 10.000 kWh)
2010: 11,14 eurocent/kWh
2011: 11,21 eurocent/kWh
2012: 11,40 eurocent/kWh
2013: 11,65 eurocent/kWh
2014: 11,85 eurocent/kWh
2015: 11,96 eurocent/kWh

Energiebelasting op aardgas (1e schijf t/m 5.000 kubieke meter, 2e schijf t/m 170.000 kubieke meter)
2010: 16,29 eurocent/kubieke meter
2011: 16,39 eurocent/kubieke meter
2012: 16,67 eurocent/ kubieke meter
2013: 18,62 eurocent/ kubieke meter (sinds 1-1-2013 zijn de 1e en 2e tariefschijf samengevoegd)
2014: 18,94 eurocent/ kubieke meter
2015: 19,11 eurocent/ kubieke meter

Heffingskorting: een vast bedrag dat jaarlijks in mindering wordt gebracht op de elektriciteitsrekening
2010: 318,62 euro/jaar
2011: 318,62 euro/jaar
2012: 318,62 euro/jaar
2013: 318,62 euro/jaar
2014: 318,62 euro/jaar
2015: 311,84 euro/jaar

Heffing opslag duurzame energie (ODE): de opbrengsten van de ODE heffing worden gebruikt om investeringen in duurzame energie productie te stimuleren.

ODE heffing elektriciteit bij een verbruik t/m 10.000 kWh

2013: 0,11 eurocent/kWh
2014: 0,23 eurocent/kWh
2015: 0,36 eurocent/kWh

ODE heffing aardgas bij een verbruik t/m 170.000 kubieke meter

2013: 0,23 eurocent/kubieke meter
2014: 0,46 eurocent/kubieke meter
2015: 0,74 eurocent/kubieke meter