Industrie houdt meer voorraad aan

De ondernemers in de industrie hadden in augustus 8,7 procent meer voorraad gereed product dan in augustus 2013. Hun voorraden eindproduct zijn voor de vijfde maand op rij hoger dan een jaar eerder. Daarbij wordt de toename telkens groter. Dit meldt het CBS. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen, maar niet voor seizoeneffecten.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Oordeel over voorraden in oktober iets minder positief

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te klein (positief), normaal of te groot (negatief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de cijfers over de gerealiseerde voorraad.

Ondernemers in de industrie waren in oktober opnieuw iets minder positief over de omvang van hun voorraden dan in de voorgaande maand. Het oordeel over de voorraden is een van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen in de industrie. Het CBS maakte vandaag ook bekend dat het producentenvertrouwen in oktober fors verbeterde.

Oordeel voorraad gereed product industrie

Oordeel voorraad gereed product industrie

Met ingang van verslagmaand september is bij de oordeelsvraag overgestapt op de voor seizoeneffecten en systematische vertekening gecorrigeerde reeks die deel uitmaakt van het producentenvertrouwen in de industrie.

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.