Nieuwe kwartaalmonitor voor de industrie

Per 1 mei 2014 vervalt de maandelijkse industriemonitor en industriebeeld. Hiervoor in de plaats zal elk kwartaal één monitor industrie uitkomen waarin in samenhang wordt gerapporteerd over omzet, productie en prijzen in de voorbije periode en de verwachtingen voor de komende periode. De frequentie neemt dus af, de samenhang neemt toe. Cijfers blijven wel op maandbasis beschikbaar.  Voor de meest actuele informatie over de ontwikkelingen binnen de industrie blijft u terecht kunnen op de themapagina Industrie en energie
Deze veranderingen vloeien voort uit het streven van het CBS naar maximale aansluiting op de behoeften van onze gebruikers. Het bureau wil tegemoet komen aan de wens naar meer samenhangende informatie. 
Abonnees op de industriemonitor krijgen een bericht als de eerste kwartaalmonitor industrie, over het eerste kwartaal van 2014, beschikbaar is. Wilt u zich ook hiervoor aanmelden, of wilt u zich afmelden, dan kunt u een formulier invullen.
Het kan zijn dat bovenstaande aanleiding is tot vragen, of dat u vragen heeft over onze (industrie)statistieken. U kunt hiervoor terecht bij de infoservice.