Zoekresultaten

165 resultaten voor keyword:bevolkingsgroei
165 resultaten voor keyword:bevolkingsgroei

Pagina 7 van 7

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Leeftijd

De bevolking naar leeftijd, hoe oud zijn de inwoners van Nederland? Hoeveel jongeren en ouderen wonen er per gemeente?

Overig

Bevolkingsstatistiek

De Bevolkingsstatistiek geeft informatie over de omvang en samenstelling van de bevolking op 1 januari. Daarnaast geeft de statistiek informatie over de veranderingen die van jaar op jaar optreden in...

Overig

Dossier Verstedelijking

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Overig

Regionaal

Cijfers over bevolking per gemeente: aantal inwoners, groei en krimp, jongeren en ouderen, alleenstaanden, geboorte en sterfte

Overig

Huishoudens

Cijfers over huishoudens: hoeveel mensen wonen alleen, samen, in een gezin? Hoeveel mensen zijn getrouwd, wonen samen, zijn gescheiden of verweduwd.

Overig

Bevolkingstrends

Tijdreeks van bevolkingstrends

Overig

Bevolkingsontwikkeling

Hoeveel inwoners telt Nederland

Overig

Waar groeit of krimpt de bevolking?

De Nederlandse bevolking is explosief gegroeid in de laatste eeuw: van 5 miljoen in 1900 naar ruim 17 miljoen in 2019

Overig

Levensloop

Samenwonen, trouwen, scheiden, uit huis gaan, kinderen krijgen, verweduwen

Overig

Bevolkingsontwikkeling

De ontwikkeling van het aantal inwoners van Nederland door geboorte, sterfte, immigratie en emigratie

Overig

Methodiek van de PBL/CBS regionale bevolkingsprognose

Beschrijving methodiek van de PBL/CBS regionale bevolkingsprognose

Overig