Bevolkingsgroei in beeld

De huidige periode van economische hoogconjunctuur heeft bijgedragen aan het - in het perspectief van de afgelopen 25 jaar - relatief hoge aantal geboorten in 1998. Op wat langere termijn zal het aantal geborenen naar verwachting eerst gaan dalen, om na 2012 weer licht te stijgen.

Aantal levendgeborenen

Aantal levendgeborenen
Evenals in de afgelopen 50 jaar het geval is geweest, zal het aantal overledenen de komende 25 jaar geleidelijk stijgen. Doordat de bevolking gemiddeld ouder en brozer wordt, zullen de kortetermijnschommelingen in de sterfte naar verwachting toenemen. In de prognosecijfers komen dergelijke kortetermijnschommelingen niet tot uitdrukking.

Aantal overledenen

Aantal overledenen
Door de jaren heen heeft het migratiesaldo grote schommelingen gekend. Het is niet waarschijnlijk dat dit in de toekomst zal veranderen. In 1998 vestigden zich per saldo 38 duizend mensen in Nederland. Dit aantal zal naar verwachting geleidelijk dalen tot gemiddeld 28 duizend in 2020. Kortetermijnfluctuaties komen in de prognosecijfers niet tot uitdrukking.

Migratiesaldo

Migratiesaldo
In de afgelopen 25 jaar kwam ongeveer een derde van de bevolkingsgroei voor rekening van migratie. In de periode tot 2020 zal dit naar verwachting ruim de helft zijn. De totale bevolkingsgroei zal echter afnemen.

Bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei
Carel Harmsen