Drinkwater

In de laatste honderd jaar is het drinkwaterverbruik met ruim 2000 procent gestegen. In 1899 verbruikten alle inwoners van Nederland samen 54 miljoen m3. In 1998 is dit verveelvoudigd tot 1180 miljoen m3 . Per jaar steeg het verbruik met gemiddeld 3 procent. In totaal is er de laatste 100 jaar ongeveer 50.548 miljoen m3 drinkwater verbruikt. De herkomst was aanvankelijk vooral oppervlaktewater en duinwater. Nu bestaat tweederde van ons drinkwater uit grondwater.

Drinkwaterverbruik

Drinkwaterverbruik

Ruim 200 liter per dag

Natuurlijk is de stijging van het drinkwaterverbruik voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de bevolkingsgroei. Het aantal Nederlanders is in honderd jaar verdrievoudigd: in 1899 woonden er bijna 5,1 miljoen mensen in ons land, eind 1998 waren dat er bijna 15,7 miljoen. Toch is ook het drinkwaterverbruik per persoon flink toegenomen. Honderd jaar geleden hadden we gemiddeld aan 29 liter per dag genoeg, terwijl we tegenwoordig 206 liter uit de kraan tappen.

Vooral in de jaren zestig steeg het gemiddeld verbruik per persoon fors: in 1969 zelfs met 13 liter naar 190 liter per dag. Ter vergelijking: in de oorlogjaren schommelde het aantal liters nog tussen de 67 en 79 liter. Overigens is het drinkwaterverbruik sinds 1990 weer aan het afnemen. Toen verbruikten we dagelijks 227 liter per persoon. Waterbesparende maatregelen zoals een spaardouche, stroombegrenzers op kranen en de introductie van huishoudwater hebben dus een meetbaar effect.

Leen Hoogerdijk