Zoekresultaten

165 resultaten voor keyword:bevolkingsgroei
165 resultaten voor keyword:bevolkingsgroei

Pagina 2 van 7

Minder gemeenten met bevolkingskrimp in 2021

In 2021 daalde het aantal inwoners in 47 gemeenten, een jaar eerder nog in 61. Vooral in de noordelijke provincies hadden minder gemeenten te maken met bevolkingskrimp dan een jaar eerder. In...

Artikelen

Bevolkingsgroei vrijwel terug op niveau van voor corona

De bevolking groeide in 2021 met naar schatting 118 duizend inwoners tot bijna 17,6 miljoen. Dat zijn er 50 duizend meer dan de toename in 2020. Er kwamen meer immigranten, terwijl minder mensen het...

Artikelen

Prognose bevolking; kerncijfers, 2021-2070

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Bevolkingsgroei trekt weer aan

De bevolking van Nederland is in het eerste halfjaar van 2021 met 31,7 duizend inwoners gegroeid. Per saldo kwamen er bijna 29,4 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie, en bijna 2,4 duizend...

Artikelen

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Bevolking, huishoudens, geboorte, sterfte, verhuisde personen, huwelijkssluiting en huwelijksontbinding in Nederland

Cijfers

Emigratie

Aantal emigranten, land van bestemming na vertrek uit Nederland, verblijfsduur in Nederland, verschillen naar geboorteland

Dashboards

Prognose bevolking; kerncijfers, 2020-2070

Bevolkingsprognose; bevolkingsomvang, levend geboren kinderen, overledenen en migratie, inclusief prognose-intervallen

Cijfers

Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, achtergrond en generatie, 2021-2070

Bevolkingsprognose; bevolkingsomvang (op 1 januari) naar migratieachtergrond, generatie, leeftijd en geslacht

Cijfers

Prognose: Bevolking blijft komende 50 jaar groeien

De Nederlandse bevolking blijft groeien. Na een groeivertraging in 2020, door corona, neemt naar verwachting het inwonertal weer meer toe in de komende decennia. De bevolkingsprognose loopt tot 2070,...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2020-2070:

Hoe ontwikkelt de Nederlandse bevolking zich qua omvang en samenstelling tot 2070?

Publicaties

Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039

Volgens de Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking door tot 19,6 miljoen inwoners in 2060, vooral veroorzaakt door internationale migratie.

Publicaties

Verkenning Bevolking 2050: meer inwoners met een migratieachtergrond

Het aantal inwoners van Nederland met een migratieachtergrond zal tot 2050 zeer waarschijnlijk toenemen.

Artikelen

Ook in mei minder immigratie

Net als in april was het aantal immigranten in mei bijna de helft lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Per saldo kwamen er ruim 200 inwoners bij door buitenlandse migratie.

Artikelen

Bevolking Caribisch Nederland in 2019 met ruim 800 toegenomen

Op 1 januari 2020 telde Caribisch Nederland bijna 26 duizend inwoners, 830 meer dan een jaar eerder. Deze toename komt vrijwel volledig voor rekening van Bonaire. Op Saba en Sint Eustatius groeide de...

Artikelen

15,5 duizend mensen erbij in eerste kwartaal 2020

Er kwamen 15,5 duizend mensen bij, 8,7 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Vooral in maart kwamen er weinig inwoners bij.

Artikelen

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio (2012-2019)

Leefbaarheid woonbuurt, ervaren overlast,verloedering, verkeersoverlast regio's

Cijfers

Bevolking groeit naar ruim 17,4 miljoen inwoners

De Nederlandse bevolking groeide in 2019 met naar schatting 132 duizend personen. De bevolking nam meer toe dan in de afgelopen drie jaar. In 2019 kwamen er 31 duizend inwoners meer bij dan een jaar...

Artikelen

Randgemeenten bij grote steden groeiden in 2019 het meest

In 2019 groeiden de grote steden het meest, vooral door migratie. Relatief de meeste inwoners kregen randgemeenten er bij, vooral door verhuizingen. 63 gemeenten kregen te maken met bevolkingskrimp.

Artikelen

Meer dan 200 maal zo veel personenauto’s als in 1927

Het aantal personenauto’s is toegenomen van 41 duizend in 1927 tot 8,5 miljoen in 2019, mneer dan 200 maal zoveel, onder meer door bevolkingsgroei, inkomensgroei, en de toename van het forensenverkeer

Artikelen

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2020-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang naar leeftijd en geslacht

Cijfers

Prognose bevolking; kerncijfers, 2019-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039

Volgens de nieuwste prognose groeit de Nederlandse bevolking door tot 19,6 miljoen inwoners in 2060. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei.

Artikelen

Prognose: 19 miljoen inwoners in 2039

De Nederlandse bevolking zal naar verwachting de komende decennia blijven groeien, tot bijna 19,6 miljoen inwoners in 2060. In 2024 bereikt het inwonertal naar verwachting de 18 miljoen, in 2039 de...

Artikelen

Ruim 24 duizend mensen erbij in eerste kwartaal

De bevolking is in het eerste kwartaal van 2019 gegroeid door migratie. De sterfte was lager dan een jaar eerder, het aantal geboorten was gelijk

Artikelen

Bevolking en bevolkingsontwikkeling per maand; 1995-2018

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen

Cijfers