Bevolking groeit naar ruim 17,4 miljoen inwoners

© Hollandse Hoogte / Co de Kruijf
De Nederlandse bevolking groeide in 2019 met naar schatting 132 duizend personen tot ruim 17,4 miljoen inwoners. De bevolking nam meer toe dan in de afgelopen drie jaar. In 2019 kwamen er 31 duizend inwoners meer bij dan een jaar eerder. Er vestigden zich vooral meer mensen uit het buitenland. Dat blijkt uit de nieuwste raming van het CBS.

Groei van de Nederlandse bevolking
 2016 (x 1 000)2017 (x 1 000)2018 (x 1 000)2019* (x 1 000)
Geboorte172,5169,8168,5169,9
Sterfte149150,2153,4151,7
Immigratie230,7235243,7272,2
Emigratie151,5154,3157,4157,9
Groei102,499,6101,1132,4
*raming

Hoewel nog niet alle gegevens voor 2019 verwerkt zijn, verwacht het CBS dat 272 duizend mensen zich in 2019 in Nederland vestigden. Dat zijn er 28 duizend meer dan in 2018. Het aantal mensen dat vertrok blijft vrijwel hetzelfde als vorig jaar: 158 duizend. Dat betekent dat de bevolking door buitenlandse migratie in 2019 met per saldo 114 duizend personen groeide. Ook werden er 18 duizend meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden. De natuurlijke aanwas kwam daarmee 3 duizend hoger uit dan in 2018.

Helft immigranten komt uit Europa

Van alle mensen uit het buitenland die zich in 2019 in Nederland vestigden kwam bijna de helft uit Europa, van wie 85 procent uit een EU-land. 18 procent van de immigranten kwam uit Azië, met India en China als grootste groepen. Het aantal asielmigranten in 2019 komt naar schatting uit op 16 duizend, bijna 6 procent van de totale immigratie.

Per saldo kwamen er in 2019 uit alle werelddelen meer mensen naar Nederland dan in 2018. Dat geldt ook voor mensen die in Nederland geboren zijn. Er kwamen 34 duizend van hen terug naar Nederland, terwijl er 3 duizend minder uit ons land vertrokken, namelijk 39 duizend.

Migratiesaldo naar geboorteland
JaarNederland (x 1 000)Europa (x 1 000)Azie (x 1 000)Afrika (x 1 000)Amerika (x 1 000)
1999-10,116,114,48,911,1
2000-12,823,017,411,814,4
2001-15,622,817,713,912,1
2002-21,814,511,312,97,4
2003-25,710,17,54,13,6
2004-27,87,64,0-1,01,0
2005-33,67,72,1-3,0-0,7
2006-35,87,41,4-3,5-0,7
2007-31,120,04,6-0,61,4
2008-23,830,010,64,14,8
2009-11,123,58,88,44,9
2010-12,227,27,45,55,2
2011-16,529,58,54,14,2
2012-16,720,96,50,92,3
2013-16,020,98,43,91,9
2014-16,826,815,85,73,5
2015-15,527,330,47,65,3
2016-12,332,744,88,35,7
2017-9,240,431,28,49,9
2018-7,346,922,811,112,9
2019*-5,061,328,912,916,0
*raming

Relatief snelle bevolkingsgroei

De huidige bevolkingsgroei is de grootste sinds het begin van deze eeuw. De laatste keer dat de bevolking in een vergelijkbaar tempo groeide was in 1975, ten tijde van de onafhankelijkheid van Suriname. In 1975 was ongeveer de helft van de groei afkomstig van buitenlandse migratie, in 2019 was dat meer dan 85 procent. Het migratiesaldo is sinds 2015 op recordhoogte, terwijl het geboorteoverschot sindsdien op het laagste niveau is sinds de eeuwwisseling.

Ontwikkeling van de Nederlandse bevolking
JaarTotale bevolkingsgroei (x 1 000)Natuurlijke aanwas (x 1 000)Migratiesaldo (x 1 000)
1999103,760,040,4
2000123,166,153,9
2001118,262,250,8
200287,359,724,3
200365,558,4-0,3
200447,557,5-16,2
200528,751,5-27,4
200623,849,7-31,3
200747,448,3-5,8
200880,449,525,7
200989,250,734,5
201080,848,333,1
201174,544,329,8
201249,235,113,9
201349,730,119,1
201471,436,035,1
201578,423,455,1
2016102,423,579,2
201799,619,680,7
2018101,115,286,4
2019*132,418,2114,3
*raming