Zoekresultaten

15 resultaten voor huurharmonisatie
15 resultaten voor huurharmonisatie

Huurharmonisatie

Regeling waarbij de huurprijs van een woning bij wisseling van huurder meer mag stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging.

Overig

Huurverhoging woningen; regio

Huurverhoging naar regio Huurverhoging in- en exclusief huurharmonisatie

Cijfers

Huurverhoging woningen; soort verhuur

De gemiddelde verhoging van de woninghuur naar soort verhuurder; Geliberaliseerde en gereguleerde verhuur (sociale en overige verhuurders)

Cijfers

Consumentenprijzen; huurverhoging woningen vanaf 1959

De gemiddelde verhoging woninghuur in Nederland vanaf 1959.

Cijfers

Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Huurverhoging Soort huurwoning en inkomensklasse

Cijfers

Reële huurverhoging woningen; sociale- en overige verhuurders

Gemiddelde reële huurverhoging Gereguleerde sociale en overige huurwoningen gecorrigeerd voor inflatie

Cijfers

Huurverhoging woningen; renovatie- en harmonisatie-effect

Huurverhoging inclusief renovatie en harmonisatie, effect renovatie effect harmonisatie en aandeel geharmoniseerde woningen

Cijfers

Kleinste huurstijging sinds 1960

De woninghuren zijn in juli 2021 met gemiddeld 0,8 procent omhoog gegaan ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Hoogste huurstijging in vijf jaar

De huren zijn per 1 juli 2009 met 2,8 procent gestegen. Dit is de grootste stijging sinds juli 2004.

Artikelen

Consumentenprijzen; huurverhoging woningen naar regio

Huurverhoging naar regio, huurverhoging in- en exclusief huurharmonisatie en huurharmonisatie

Cijfers
Artikelen

Huren met 1,9 procent gestegen

Per 1 juli 2008 zijn de huren met gemiddeld 1,9 procent gestegen. Van deze huurstijging kwam 0,3 procentpunt door de harmonisatie van huren.

Artikelen

Grootste huurstijging sinds 1994

De woninghuren zijn in juli 2013 met gemiddeld 4,7 procent gestegen. Het is de grootste huurstijging sinds 1994. De huren stegen het meest voor huurders met de hoogste inkomens bij sociale...

Artikelen

Consumentenprijzen; huurverhoging woningen naar verhuurder

De gemiddelde verhoging woninghuur in Nederland; soort verhuurder, commercieel verhuur, niet-commercieel verhuur, huurharmonisatie

Cijfers

Huurstijging

De prijsontwikkeling van de huren wordt gemeten inclusief huurharmonisatie.

Overig