Huren in Amsterdam het sterkst gestegen

Na de historisch lage huurstijging in 2005 van 2,0 procent zijn de woninghuren per 1 juli 2006 met gemiddeld 2,7 procent omhoog gegaan ten opzichte van 1 juli 2005. Van deze huurstijging kwam 0,3 procentpunt voor rekening van de harmonisatie van huren.

Huurontwikkeling en inflatie

Huurontwikkeling en inflatie

Huurstijging Amsterdam meer dan gemiddeld

Van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn de huren in Amsterdam met 3,4 procent het meest gestegen. Bijna een kwart van deze stijging is veroorzaakt door huurharmonisatie.
De huurstijgingen van de overige grote steden liggen rond de 2,7 procent. In Den Haag en Rotterdam is het effect van huurharmonisatie relatief groot. In Utrecht heeft huurharmonisatie juist een opvallend kleine invloed gehad op de huurstijgingen.

Huurontwikkeling per provincie en de vier grote steden, 2006

Huurontwikkeling per provincie en de vier grote steden, 2006

Sterkste huurstijgingen in Flevoland en Noord-Holland

In 2006 zijn de huren in Flevoland en Noord-Holland met 3,1 procent het sterkst gestegen van alle provincies. Met name in Noord-Holland speelde huurharmonisatie een grote rol in de totale huurstijging.
In Zeeland was de huurstijging met 2,2 procent het kleinst. Ook de provincies Drenthe en Limburg lagen met een huurstijging van 2,4 procent ruim onder het landelijk gemiddelde.

Hogere huurstijging bij commerciële verhuurders

In 2006 is bij bijna 55 procent van de huurwoningen van commerciële verhuurders de huurstijging uitgekomen tussen 3,0 en 3,5 procent. De niet-commerciële verhuurders hebben bij ruim 55 procent van de huurwoningen een huurstijging doorgevoerd tussen 2,0 en 3,0 procent. In Nederland is bij ruim 3 procent van de huurwoningen de huur gestegen met meer dan 3,5 procent.
Opvallend is dat van ruim 6 procent van de huurwoningen de huur onveranderd is gebleven. Bij commerciële verhuurders is 14 procent en bij niet-commerciële verhuurders is 4 procent van de huren gelijk gebleven.

Huurwoningen naar huurmutatie (exclusief huurharmonisatie), 2006

Huurwoningen naar huurmutatie (exclusief huurharmonisatie), 2006

Karine Tanis en Bert van Zanten

Bron: StatLine, De gemiddelde verhoging woninghuur in Nederland