Huren met 1,9 procent gestegen

Na de historisch lage huurstijging in 2007 zijn de huren per 1 juli 2008 met gemiddeld 1,9 procent gestegen. Van deze huurstijging kwam 0,3 procentpunt door de harmonisatie van huren.

Huurontwikkeling en inflatie

Huurontwikkeling en inflatie

Huurstijging Den Haag benedengemiddeld

Van de vier grote steden zijn de huren in Den Haag met 1,7 procent het minst gestegen. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht lag de huurstijging op of iets boven de 2 procent. De lage huurstijging in Den Haag wordt onder meer veroorzaakt door de geringe invloed van de huurharmonisatie van slechts 0,2 procentpunt.

Huurontwikkeling per provincie en de vier grote steden

Huurontwikkeling per provincie en de vier grote steden

Sterkste stijgingen in Overijssel en Groningen

In 2008 zijn de huren in Overijssel en Groningen met 2,3 en 2,2 procent het sterkst gestegen van alle provincies. In beide provincies heeft de huurharmonisatie een groot aandeel in de totale huurstijging. In Limburg was de huurstijging met 1,5 procent het laagst. Huurharmonisatie leidde in Limburg en Flevoland nauwelijks tot huurverhogingen.

Huren commerciële verhuurders stijgen harder

De huren van commerciële verhuurders zijn in 2008 gestegen met 2,1 procent. Dit is 0,2 procentpunt hoger dan de huurstijging bij niet-commerciële verhuurders. De invloed van de huurharmonisatie is voor beide verhuurders even hoog.

De meeste huren stijgen tussen 1,5 en 2,0 procent. Niet-commerciële verhuurders vragen per 1 juli vaker een geringe huurstijging (0–1,5 procent) dan commerciële verhuurders. Omgekeerd vragen de commerciële verhuurders vaker een grote huurstijging (2 procent of hoger) dan niet-commerciële verhuurders.

Huurwoningen naar huurmutatie (exclusief huurharmonisatie), 2008

Huurwoningen naar huurmutatie (exclusief huurharmonisatie), 2008

Bert van Zanten

Bron: StatLine, Huurontwikkeling