Hoogste huurstijging in vijf jaar

De huren zijn per 1 juli 2009 met 2,8 procent gestegen. Dit is de grootste stijging sinds juli 2004. Van deze huurstijging kwam 0,4 procentpunt door de harmonisatie van huren. De voor bewonerswisseling gecorrigeerde huurstijging van 2,4 procent ligt daarmee net onder de toegestane maximale huurstijging van 2,5 procent.

Huurontwikkeling en inflatie

Huurontwikkeling en inflatie

Grootste huurstijging Rotterdam

Van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn de huren in Rotterdam voor het tweede achtereenvolgende jaar het meest gestegen. Dit keer met 3,1 procent. Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door de sterke invloed van de huurharmonisatie van 0,7 procentpunt. De huurstijging in Utrecht is met 2,5 procent het laagst. Daar had de huurharmonisatie minder effect op de huurverhogingen.

Huurontwikkeling per provincie en de vier grote steden

Huurontwikkeling per provincie en de vier grote steden

Sterkste stijging in provincie Groningen

In de provincie Groningen stegen de huren met 3 procent het sterkst. Huurharmonisatie had hierin een groot aandeel. In Flevoland, Utrecht, Noord Holland en Noord Brabant was de huurstijging met 2,7 procent het laagst.

Huren niet commerciële verhuurders stijgen harder

De huren van niet commerciële verhuurders zijn in 2009, gecorrigeerd voor bewonerswisseling, met 2,4 procent gestegen. Dit is iets hoger dan de huurstijging bij commerciële verhuurders. Zij kwamen uit op een huurverhoging van 2,3 procent.

De meeste huren stijgen met 2 tot 3 procent. Ruim 92 procent van de huren bij niet commerciële verhuurders zijn verhoogd met 2 tot 3 procent (exclusief harmonisatie). Bij commerciële verhuurders valt 71 procent in deze categorie.

Huurwoningen naar huurmutatie (exclusief huurharmonisatie)

Huurwoningen naar huurmutatie (exclusief huurharmonisatie)

Servicekosten stijgen meer dan woninghuren

De stijging van de servicekosten is 3,9 procent. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de energiekosten in gemeenschappelijke ruimten, zoals verlichtingskosten.

Bron: StatLine, Huurontwikkeling

Bert van Zanten