Zoekresultaten

137 resultaten voor fosfor
137 resultaten voor fosfor

Pagina 5 van 6

Milieurekeningen; kerncijfers 1995-2012

Economie en Milieu; Milieurekeningen; Luchtemissies; Wateremissies Herkomst en Bestemming

Cijfers

Dierlijke mest en mineralen 2018

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw

Publicaties

Overschrijding fosfaatplafond daalt met 4,5 miljoen kg

De fosfaatproductie in dierlijke mest daalde in het eerste kwartaal van 2017

Artikelen
Artikelen

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Verkopen van industriële producten, waarde en hoeveelheid naar productgroepen

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Fosfaatplafond voor tweede keer op rij overschreden

De fosfaatproductie in dierlijke mest nog steeds ruim 4 miljoen kg boven het plafond van 172,9 miljoen kg

Artikelen
Artikelen

Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering 2016

Projecten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties voor terugwinning en hergebruik in 2016.

Cijfers

Milieu-economische kerncijfers; NAMEA

Milieu - economische kerncijfers. Herkomst en bestemming.

Cijfers

Rioolwaterzuivering zorgt voor schoner water met minder energie

Rioolwaterzuiveringsinstallaties presteren steeds beter. Verontreinigingen worden steeds vollediger uit het afvalwater verwijderd, terwijl het elektriciteitsverbruik van het zuiveringsproces daalde....

Artikelen

Overschrijding fosfaatplafond hoger

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2015 gestegen tot 180,1 miljoen kg.

Artikelen

Emissies naar water;type lozing,bedrijfstak industrie (SBI 2008), 2008-2015

Emissies van verontreinigende stoffen naar riool en oppervlaktewater, door bedrijfstakken in de industrie, volgens SBI 2008.

Cijfers

Opname stikstof uit veevoer vlakt af

In 2017 werd ruim 29 procent van de stikstof uit veevoer door het vee opgenomen en vastgelegd in producten als vlees, melk en eieren. Dieren zijn door de jaren steeds beter in staat geworden om...

Artikelen

Milieu-economische verkenning toerismesector

De toerismesector is verantwoordelijk voor 7 procent van het netto binnenlands energieverbruik.

Artikelen

Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zomer 2018

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2018 met ongeveer 9 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, tot 330 miljoen kilogram.

Artikelen

Dierlijke mest en mineralen 2001

Definitieve cijfers over de productie van dierlijke mest en de uitscheiding van stikstof, fosfor en kalium door de Nederlandse veestapel in 2001.

Artikelen

Dierlijke mest en mineralen, 1998-2001*

Jaarlijks berekent het CBS de productie van dierlijke mest en de uitscheiding van de mineralen stikstof, fosfor en kalium door de Nederlandse veestapel. Dit artikel beschrijft de situatie van 1998...

Artikelen

Nederland in cijfers, editie 2021

Nederland in cijfers editie 2021 geeft in beeld en tekst antwoord op 36 vragen over ons land. Er is een boekje/pdf met infographics en beeld. De webpublicatie geeft meer informatie in tekst en...

Publicaties

Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2021

De ontwikkeling van welvaart in de brede zin van het woord – economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijk – in Nederland en de voortgang in Nederland m.b.t. de SDG’s van de Verenigde Naties.

Publicaties

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet van zuiveringsslib, 1981-2013

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: afzet van hoeveelheden zuiverings - slib naar eindbestemming, per provincie of diverse technische kenmerken.

Cijfers

Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020

Rapport over brede welvaart, de verdeling van brede welvaart en de SDG’s in Nederland.

Publicaties