Kritische materialen in afvalwater en slib

Het rapport beschrijft de resultaten van een studie naar de aanwezigheid van kritische materialen in het afvalwater en slib.
Naast het volledige rapport zijn per materiaalsoort aparte folders beschikbaar. Opdrachtgever: het ministerie van Economische zaken (EZ).