Mineralen in de landbouw,  1970-1990

Een uitgebreide methodebeschrijving van de balansberekening voor de bepaling van de overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium. Er wordt een verantwoording gegeven van de berekening van elke post op de balans. De berekeningsmethoden voor elk van de drie mineralen verloopt goeddeels langs dezelfde lijnen. Zonodig zijn voor een bepaald mineraal specifieke problemen apart behandeld. Door de toepassing van twee verschillende balansberekeningen is tevens de nauwkeurigheid van de diverse posten geanalyseerd. De cijfers van deze posten en berekende mineralenoverschotten worden in de vorm van uitgebreide stroomschema's gepresenteerd voor de diverse jaren tussen 1970 en 1990.