Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering 2016

Maatwerktabel met een overzicht van lopende projecten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties voor terugwinning van waardevolle componenten uit het afvalwater en hergebruik van gezuiverd afvalwater in 2016.
De waterschappen zijn in Nederland verantwoordelijk voor de zuivering van ingezameld rioolwater, waarbij er naar wordt gestreefd om, daar waar mogelijk en rendabel, stoffen terug te winnen uit het afvalwater. Dit gebeurt met name voor fosfor, een meststof, en voor cellulose, de grondstof van toiletpapier. Ook wordt gezuiverd afvalwater in beperkte mate hergebruikt, bijvoorbeeld als grondstof voor proceswater in de industrie. Deze maatwerktabel geeft een overzicht van het aantal projecten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties in 2016 op het gebied van terugwinning van grondstoffen en hergebruik van afvalwater. Daarbij wordt ook een indicatie gegeven van de opbrengst van deze projecten in termen van ton product of volume hergebruikt afvalwater. De gegevens zijn ingezameld via een aparte vraagstelling die heeft meegelopen met de CBS-enquête Zuivering van afvalwater 2016. Het is de bedoeling om deze extra vraag eens in de twee jaar te laten meelopen.