Zoekresultaten

84 resultaten voor doodsoorzaakverklaring
84 resultaten voor doodsoorzaakverklaring
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 4

Toelichting doodsoorzaak­verklaring

Toelichting bij Doodsoorzaakverklaring voor gebruik door artsen

Overig

Invullen CBS Doodsoorzakenformulier (papier)

Dit is een korte instructie-video over het invullen van een B-verklaring . Waarom moet een doodsoorzakenverklaringsformulier ingevuld worden? Het CBS is verantwoordelijk voor het maken van...

Video's
Overig

Doodsoorzaken, januari-november, 2020

Deze tabel bevat cijfers over doodoorzaken van overledenen in januari tot en met oktober 2020.

Cijfers

Verkeersdoden

over het publiceren van gegevens over alle personen die zijn overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond.

Overig

Suïcide in Noord-Holland Noord en Nederland, 1999-2008

In 2008 maakten 61 inwoners van Noord-Holland Noord door zelfdoding een einde aan hun leven, 19 meer dan in 2007 toen 42 inwoners overleden door zelfdoding. Als gevolg hiervan verschenen in de media...

Cijfers

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties

Niet (verder) behandelen naar soort behandeling, augustus-november

Niet ingestelde en gestaakte behandelingen naar groep en aard van de toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,

Cijfers

Levensbeëindigend handelen naar toediener middel(en), augustus-november

Levensbeeïndigend handelen waarbij een middel is voorgeschreven, verstrekt of toegediend naar toediener van het middel,

Cijfers
Overig

Suïcide in Noord-Holland Noord en Nederland, 1999-2013

In 2009/2010 heeft het CBS in samenwerking met de GGD Hollands Noorden de suïcidecijfers over de periode 1999-2008 geanalyseerd. Op basis van de cijfers kon niet worden geconcludeerd dat het aantal...

Artikelen

Gegevens over overledenen aan hondenbeten en enkele andere zeldzame doodsoorzaken

Deze gegevens zijn ontleend aan de doodsoorzaakverklaringen.

Cijfers

Doodsoorzaken, januari-april 2020

Deze tabel bevat cijfers over doodoorzaken van overledenen in januari tot en met april 2020.

Cijfers

Medische beslissing rond het levenseinde: jeugd (0-16 jarigen), aug-nov

Overleden 0 en 1 - 16 jarigen naar medische beslissing rond het levenseinde, diverse kenmerken van het kind, overlijden en besluitvorming

Cijfers

Niet verder behandelen en toedienen middelen, augustus-november

Niet instellen of staken van behandeling(en) per behandelgroep resp. toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,

Cijfers

Medische beslissing levenseinde: samenvatting, aug-nov en jaarcijfers

Overledenen per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) samenvatting en referentiegegevens, augustus - november en jaarcijfers

Cijfers

Doodsoorzaken

Wat was de doodsoorzaak van mensen die zijn overleden? Hoeveel mensen zijn overleden aan COVID-19?

Overig
FAQ's

Laatste levensjaren tachtigplussers

In 2017 stierven ruim 82 duizend van de 764 duizend mensen van 80 jaar of ouder. Dat is ongeveer een op de tien tachtigplussers. Van de overleden tachtigplussers woonde 46 procent in een verpleeghuis...

Publicaties

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; leeftijd, geslacht

Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per leeftijd en geslacht

Cijfers

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; behandelaar,leeftijd

Overledenen naar med. beslissing rond het levenseinde per behandelaar en leeftijd

Cijfers

Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde: aug-nov

Sterfte per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) naar kenmerken van de overledenen, overlijden en besluitvorming, aug - nov

Cijfers

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde;leeftijd,doodsoorzaak

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde per leeftijd en doodsoorzaak

Cijfers