De overstap naar digitaal aanleveren van het B-formulier

Het CBS werkt samen met softwarepartijen aan het inrichten van een infrastructuur om digitale aanlevering van de B-formulieren zo eenvoudig mogelijk te maken. Dit betekent concreet dat binnen enkele zorgapplicaties waar artsen nu in de praktijk mee werken een extra functionaliteit wordt toegevoegd. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat een deel van het B-formulier automatisch wordt ingevuld. Artsen kunnen het formulier vervolgens direct digitaal naar het CBS versturen. Dat werkt sneller en de privacy is hiermee beter gewaarborgd.

De transitie verloopt stapsgewijs. Momenteel is de IT-functionaliteit beschikbaar voor huisartsen en artsen werkzaam bij de GGD’en. De verwachting is dat in de eerste helft van 2022 steeds meer artsen de mogelijkheid hebben om ook via digitale weg het B-formulier aan te leveren. Het CBS zal in samenwerking met de betrokken softwareleveranciers de artsen hierover periodiek informeren.

Tot die tijd en ook daarna, kunnen artsen nog steeds gebruik maken van het papieren B-formulier. Gebruik van het digitale formulier is namelijk niet verplicht. Als een arts de voorkeur geeft aan het papieren formulier dan is dit ook mogelijk. In dat geval worden formulieren net als voorheen tijdig aan de gemeenten verstrekt. In dat geval kan de arts net als voorheen de papieren B-formulieren bij de gemeente aanvragen.

Vanaf half januari 2022 zal het huidige papieren B-formulier overigens worden vervangen door een nieuwe actuele versie. Deze worden door de gemeenten in omloop gebracht.