Zoekresultaten

761 resultaten voor Venlo
761 resultaten voor Venlo

Pagina 3 van 31

De Heitjes en het welzijn in Heerlen

Dit rapport gaat over het welzijn van de bevolking in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is...

Publicaties

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Gemeentelijke indeling op 1 januari 2001

Op 1 januari 2001 telde Nederland 504 gemeenten; in 2000 waren dat 537 gemeenten

Overig

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio

Cijfers

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement (detail), regio

Aantal Wmo-cliënten met maatwerkarrangement per gemeente naar type maatwerkarrangement

Cijfers

Gebieden; overzicht vanaf 1830

Datum van ontstaan en opheffing van gebieden en gemeenten. Bevat gebieds- en gemeentecodes.

Cijfers

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Particuliere huishoudens met kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd jongste en oudste kind en regio

Cijfers

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen (stand, instroom, uitstroom); type (hulp huishouden, ondersteuning, hulpmiddelen, verblijf en opvang, overig) per gemeente

Cijfers

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, persoonskenmerken, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huish,hulpmiddelen,verblijf, ondersteuning,overig); leeftijd, geslacht, migratie, inkomen, gemeente

Cijfers

Gemeentelijke indeling op 1 januari 2010

Op 1 januari 2010 is het aantal gemeenten afgenomen met tien, zodat het aantal gemeenten in Nederland 431 bedraagt

Overig

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Kosten van jeugdzorg volgens de Jeugdwet naar soort hulpverlening, per gemeente

Cijfers

Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Cliënten en huishoudens met meerdere Wmo-arrangementen Aantal arrangementen per gemeente

Cijfers

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.

Cijfers

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Binnen - en tussen gemeenten verhuisde personen naar gezinssituatie, geslacht, leeftijd per regio

Cijfers

Bromfietsen actief; aantal (per 1000 inwoners), voertuig, regio, 1 januari

Actieve bromfietsen per 1000 inwoners op 1 januari Vervoermiddelen (type), regio’s

Cijfers

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen Reden beëindiging ondersteuning per gemeente

Cijfers

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Begrote/gerealiseerde gemeentelijke uitgaven voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wmo naar type maatwerkarrangement, regionaal

Cijfers

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.

Cijfers

Wmo-cliënten in 2019 met gebruik Wlz in 2020; leeftijd, geslacht en inkomen

Wmo-cliënten (excl verblijf en opvang) in 2019 met gebruik van Wlz 2020 Gemeenten (2019), geslacht, leeftijd, huishoudinkomen

Cijfers

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente

Cijfers
Cijfers

Huiselijk geweld; organisatie van overdracht, type hulp, regio

Casussen met overdrachten door Veilig Thuis organisatie van overdracht, bestaande of nieuwe hulp, gemeenten

Cijfers

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio

Door gemeenten ontvangen eigen bijdragen voor maatwerkvoorziening uit Wmo Leeftijd, bijdrageplichtig inkomen van de leefeenheid, gemeente

Cijfers

Wmo-cliënten in 2017 met gebruik Wlz in 2018; leeftijd, geslacht en inkomen

Wmo-cliënten (excl verblijf en opvang) in 2017 met gebruik van Wlz 2018 Gemeenten (2017), geslacht, leeftijd, huishoudinkomen

Cijfers

Leegstand

Cijfers over leegstand van woningen en bedrijven op wijk- en/of buurtniveau

Overig