Zoekresultaten

776 resultaten voor Venlo
776 resultaten voor Venlo

Pagina 4 van 32

Bromfietsen actief; aantal (per 1000 inwoners), voertuig, regio, 1 januari

Actieve bromfietsen per 1000 inwoners op 1 januari Vervoermiddelen (type), regio’s

Cijfers

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio

Door gemeenten ontvangen eigen bijdragen voor maatwerkvoorziening uit Wmo Leeftijd, bijdrageplichtig inkomen van de leefeenheid, gemeente

Cijfers

Bewoonde woonruimten; soort woonruimte, regio

Bewoonde woningen, niet-woningen en stand- en ligplaatsen (BAG) Bewoonde objecten (niet-BAG) op 1 januari, regio's

Cijfers

Arbeidsdeelname; wijken en buurten, 2020

Werkzame beroepsbevolking, positie in de werkkring Leeftijd, geslacht, wijken en buurten

Cijfers

Woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio

Woningtype van de voorraad woningen op 1 januari volgens Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), regionaal

Cijfers

Vertekening personenauto’s naar gemeente, 1-1-2022

In dit onderzoeksrapport wordt de verdeling van personenauto’s naar gemeente onderzocht. Hierbij gaat het om de daadwerkelijke standplaats van de auto, niet op basis van de administratieve eigenaar...

Publicaties

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Overledenen naar doodsoorzaak (onderverdeeld in vier hoofdgroepen) per gemeente, provincie, landsdeel en voor geheel Nederland

Cijfers

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en regio

Onderwijs Geslacht, leeftijd, regio

Cijfers

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2023)

Arbeid Onderwijsdeelname, Uitkering, Geregistreerd bij UWV

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2023

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Cijfers

Het lage welzijn in Heerlen

Dit essay gaat over het welzijn van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 92 grote gemeenten. Ook wordt Heerlen-noord vergeleken met Heerlen-zuid. Dit is het veertiende essay in een...

Publicaties

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten

Cijfers

Gebieden; overzicht vanaf 1830

Datum van ontstaan en opheffing van gebieden en gemeenten. Bevat gebieds- en gemeentecodes.

Cijfers

Motorvoertuigen actief op 1 januari; voertuigtype, regio per 1 januari 2023

Actief motorvoertuigenpark per postcode op 1 januari Vervoermiddelen (type), regio

Cijfers

Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2021

Hoogstbehaald opleidingsniveau van op 1 oktober 2021 ingeschreven bevolking van 15 tot 75 jaar, wijken en buurten per gemeente, 2021

Cijfers

Arbeidsdeelname; gemeenten

Nettoarbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, gemeenten

Cijfers

Omzetontwikkeling, 2020

Omzetontwikkeling van de sectoren Detailhandel en Horeca en consumentgerichte Dienstverlening in het centrum van Venlo, 2015-2020

Cijfers

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose: intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2021

Cijfers

Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Overige toevoegingen en overige onttrekkingen en correcties Regio’s

Cijfers

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2020

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Cijfers

Wijkanalyse Venlo, 2019

Verhuismobiliteit en eenouderhuishoudens, Venlo, wijk-niveau, 2019

Cijfers

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

Personen met verstrekte geneesmiddelen Geneesmiddelengroep (ATC), regio, leeftijd en geslacht

Cijfers

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2023)

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse Bevolking, voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam

Cijfers

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, regio

Cijfers

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2018

Regionale prognose: intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2018

Cijfers