Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2021

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2021

Vormen van jeugdzorg Wijken Perioden Jongeren met jeugdzorg in natura Totaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Leeftijd 0 tot 4 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Leeftijd 4 tot 12 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Leeftijd 12 tot 18 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Leeftijd 18 tot 23 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Samenstelling huishouden bij hulpvraag Thuiswonend kind in eenouderhuishouden (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Samenstelling huishouden bij hulpvraag Thuiswonend kind bij een paar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Samenstelling huishouden bij hulpvraag Ander huishouden (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Totaal trajecten in natura (aantal)
Totaal alle jeugdzorg in natura Venlo 2021 2.430 195 1.180 945 110 745 1.520 165 3.740
Totaal alle jeugdzorg in natura Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 55 . 20 30 . 25 25 . 90
Totaal alle jeugdzorg in natura Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 205 15 105 75 . 60 135 10 295
Totaal alle jeugdzorg in natura Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 170 15 70 75 10 50 100 20 250
Totaal alle jeugdzorg in natura Wijk 14 Venlo-Noord 2021 130 25 55 50 . 40 80 10 210
Totaal alle jeugdzorg in natura Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 160 . 80 75 . 75 80 10 210
Totaal jeugdhulp in natura Venlo 2021 2.330 190 1.155 900 90 690 1.490 150 3.305
Totaal jeugdhulp in natura Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 55 . 20 30 . 25 25 . 85
Totaal jeugdhulp in natura Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 205 15 105 75 . 60 135 10 290
Totaal jeugdhulp in natura Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 170 15 70 75 10 50 100 20 245
Totaal jeugdhulp in natura Wijk 14 Venlo-Noord 2021 130 25 55 50 . 40 80 10 205
Totaal jeugdhulp in natura Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 160 . 80 70 . 75 80 10 205
Jeugdhulp zonder verblijf Venlo 2021 2.220 180 1.125 835 75 650 1.460 105 3.015
Jeugdhulp zonder verblijf Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 50 . 20 25 . 25 25 . 70
Jeugdhulp zonder verblijf Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 200 15 105 70 . 55 135 10 275
Jeugdhulp zonder verblijf Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 160 15 65 70 10 45 100 10 220
Jeugdhulp zonder verblijf Wijk 14 Venlo-Noord 2021 130 25 50 50 . 40 75 10 180
Jeugdhulp zonder verblijf Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 155 . 75 70 . 70 80 . 190
Jeugdhulp met verblijf Venlo 2021 235 20 75 130 15 75 55 105 295
Jeugdhulp met verblijf Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 10 . . . . . . . 15
Jeugdhulp met verblijf Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 15 . . 10 . . . 10 15
Jeugdhulp met verblijf Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 20 . . 10 . . . 15 25
Jeugdhulp met verblijf Wijk 14 Venlo-Noord 2021 15 . . 10 . . . 10 25
Jeugdhulp met verblijf Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 15 . . . . . . . 15
Jeugdbescherming Venlo 2021 320 35 155 130 175 60 85 340
Jeugdbescherming Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 15 . 10 . 10 . . .
Jeugdbescherming Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 20 . 10 . 15 . . .
Jeugdbescherming Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 25 . 10 10 15 . 10 .
Jeugdbescherming Wijk 14 Venlo-Noord 2021 15 . . . . . . .
Jeugdbescherming Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 20 . 10 10 15 . . .
Jeugdreclassering Venlo 2021 65 35 25 35 20 10 90
Jeugdreclassering Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 . . . . . . .
Jeugdreclassering Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 . . . . . . .
Jeugdreclassering Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 . . . . . . .
Jeugdreclassering Wijk 14 Venlo-Noord 2021 . . . . . . .
Jeugdreclassering Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2021 jeugdzorg in natura (jeugdhulp in natura, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg in natura is verleend. De gegevens over jongeren zijn onderverdeeld naar leeftijd en de samenstelling van het huishouden op 1 januari van het betreffende jaar. De jeugdzorgtrajecten in natura zijn onderverdeeld naar verwijzer. Tevens worden de gegevens onderverdeeld naar gemeente en wijk.
De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.
Voor sommige jongeren is alleen de gemeente volgens woonplaatsbeginsel bekend, maar niet het specifieke adres. In deze gevallen wordt de jongere wel meegeteld in het totaal voor de gemeente, maar niet in één van de onderliggende wijken. Hierdoor kan het voorkomen dat de cijfers van de wijken binnen een gemeente niet optellen tot het totaal van de gemeente.

Gegevens beschikbaar over 2021
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren sinds 2015 zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:
- Alle cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 29 april 2022:
- De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2021 en heel 2021 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.
- De dimensie 'Perspectief' bevatte geen cijfers en is daarom verwijderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Jongeren met jeugdzorg in natura
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal jongeren met jeugdzorg in natura
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Leeftijd
De leeftijd is bepaald op 1 januari van het verslagjaar. In voorkomende gevallen kan een maatregel worden uitgesproken voor een kind dat nog niet is geboren. Deze kinderen hebben de leeftijd 0 gekregen.
0 tot 4 jaar
4 tot 12 jaar
12 tot 18 jaar
18 tot 23 jaar
Samenstelling huishouden bij hulpvraag
De samenstelling van het huishouden waarin de jongere zich bevond bij aanvang van het jeugdzorgtraject.
Thuiswonend kind in eenouderhuishouden
Thuiswonend kind in een eenouderhuishouden.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende kinderen.
Thuiswonend kind bij een paar
Thuiswonend kind bij een paar

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Paar:
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.
Ander huishouden
Ander huishouden

De jongere bevond zich bij aanvang van het jeugdzorgtraject niet in een huishouden bestaande uit een alleenstaande ouder of een paar.

Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, een persoon die samen met een broer of zus één huishouden vormt, of een pleegkind. Of de jongere woonde mogelijk zelfstandig of in een instelling.
Jeugdzorgtrajecten in natura
Een jeugdzorgtraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend exclusief PGB gefinancierde jeugdzorg. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal trajecten in natura
Een jeugdzorgtraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend exclusief PGB gefinancierde jeugdzorg. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.