Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Regio's Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Gemiddelde bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 103.789
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Venlo 2024 48.271
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Venlo 2024 40.427
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verweduwd Venlo 2024 5.734
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gescheiden Venlo 2024 9.357
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 874
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ongehuwd Venlo 2024 874
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 872
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ongehuwd Venlo 2024 872
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 968
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Ongehuwd Venlo 2024 968
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 900
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Ongehuwd Venlo 2024 900
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 902
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Ongehuwd Venlo 2024 902
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 967
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Ongehuwd Venlo 2024 967
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 951
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Ongehuwd Venlo 2024 951
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 981
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Ongehuwd Venlo 2024 981
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 858
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Ongehuwd Venlo 2024 858
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 930
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Ongehuwd Venlo 2024 930
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 988
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Ongehuwd Venlo 2024 988
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 1.018
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Ongehuwd Venlo 2024 1.018
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 989
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Ongehuwd Venlo 2024 989
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 1.001
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Ongehuwd Venlo 2024 1.001
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 1.070
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Ongehuwd Venlo 2024 1.070
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Gehuwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Verweduwd Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Gescheiden Venlo 2024
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 1.034
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Ongehuwd Venlo 2024 1.034
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Gehuwd Venlo 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Verweduwd Venlo 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Gescheiden Venlo 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 1.143
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Ongehuwd Venlo 2024 1.143
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Gehuwd Venlo 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Verweduwd Venlo 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Gescheiden Venlo 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 1.064
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Ongehuwd Venlo 2024 1.064
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Gehuwd Venlo 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Verweduwd Venlo 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Gescheiden Venlo 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2024 1.050
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Ongehuwd Venlo 2024 1.050
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Gehuwd Venlo 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Verweduwd Venlo 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Gescheiden Venlo 2024 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolking op 1 januari en de gemiddelde bevolking van Nederland. Deze gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio (landsdeel, provincie, COROP-gebied, gemeente).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2024:
Definitieve cijfers van 1 januari 2024 en de gemiddelde cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2025 worden de cijfers van 1 januari 2025 en de gemiddelde cijfers over 2024 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn vanaf 1 oktober 1994 opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. Tot die tijd werden deze personen ingeschreven in het centraal persoonsregister. Het centraal persoonsregister werd bijgehouden door de toenmalige Rijksinspectie van de bevolkingsregisters.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Gemiddelde bevolking
De helft van een bevolking op 1 januari van een bepaald jaar plus de helft van die bevolking op 31 december van dat jaar.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn vanaf 1 oktober 1994 opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. Tot die tijd werden deze personen ingeschreven in het centraal persoonsregister. Het centraal persoonsregister werd bijgehouden door de toenmalige Rijksinspectie van de bevolkingsregisters.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.