Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Regio's Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Gemiddelde bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 102.136
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Venlo 2022 46.655
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Venlo 2022 40.353
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verweduwd Venlo 2022 5.778
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gescheiden Venlo 2022 9.350
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 959
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ongehuwd Venlo 2022 959
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 894
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ongehuwd Venlo 2022 894
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 883
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Ongehuwd Venlo 2022 883
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 949
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Ongehuwd Venlo 2022 949
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 914
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Ongehuwd Venlo 2022 914
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 949
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Ongehuwd Venlo 2022 949
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 837
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Ongehuwd Venlo 2022 837
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 904
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Ongehuwd Venlo 2022 904
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 978
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Ongehuwd Venlo 2022 978
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 999
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Ongehuwd Venlo 2022 999
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 962
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Ongehuwd Venlo 2022 962
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 971
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Ongehuwd Venlo 2022 971
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 1.045
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Ongehuwd Venlo 2022 1.045
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 1.005
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Ongehuwd Venlo 2022 1.005
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 1.095
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Ongehuwd Venlo 2022 1.095
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Gehuwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Verweduwd Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Gescheiden Venlo 2022
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 1.058
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Ongehuwd Venlo 2022 1.058
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Gehuwd Venlo 2022 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Verweduwd Venlo 2022 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Gescheiden Venlo 2022 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 985
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Ongehuwd Venlo 2022 985
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Gehuwd Venlo 2022 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Verweduwd Venlo 2022 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Gescheiden Venlo 2022 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 1.140
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Ongehuwd Venlo 2022 1.140
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Gehuwd Venlo 2022 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Verweduwd Venlo 2022 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Gescheiden Venlo 2022 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Totaal burgerlijke staat Venlo 2022 1.091
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Ongehuwd Venlo 2022 1.091
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Gehuwd Venlo 2022 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Verweduwd Venlo 2022 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Gescheiden Venlo 2022 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolking op 1 januari en de gemiddelde bevolking van Nederland. Deze gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio (landsdeel, provincie, COROP-gebied, gemeente).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 mei 2022:
Definitieve cijfers van 1 januari 2022 en de gemiddelde cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 worden de cijfers van 1 januari 2023 en de gemiddelde cijfers over 2022 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn vanaf 1 oktober 1994 opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. Tot die tijd werden deze personen ingeschreven in het centraal persoonsregister. Het centraal persoonsregister werd bijgehouden door de toenmalige Rijksinspectie van de bevolkingsregisters.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Gemiddelde bevolking
De helft van een bevolking op 1 januari van een bepaald jaar plus de helft van die bevolking op 31 december van dat jaar.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn vanaf 1 oktober 1994 opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. Tot die tijd werden deze personen ingeschreven in het centraal persoonsregister. Het centraal persoonsregister werd bijgehouden door de toenmalige Rijksinspectie van de bevolkingsregisters.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.