Zoekresultaten

774 resultaten voor Venlo
774 resultaten voor Venlo

Pagina 2 van 31

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2022

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2022 Wijk en buurten 2022

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2024

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2020

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2022

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2020

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, wijken en buurten

Cijfers

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2021

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, all electric, regio

Cijfers

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2022

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, all electric, regio

Cijfers

Mensen met herkomst buiten Nederland wonen vooral in Randstad en grensregio

Mensen met een herkomst buiten Europa wonen relatief vaak in de Randstad; migranten vaak in de stad, de hier geboren tweede generatie wat vaker net daarbuiten. In grensregio’s in het zuiden van...

Artikelen

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2022

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2021

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar gemeente

Cijfers

Slachtofferschap online criminaliteit; regio

Oplichting, fraude, hacken, bedreiging, intimidatie, pesten, stalken Regionale eenheden, politiedistricten, basisteams, gemeente

Cijfers

Bevolking op 1 januari; leeftijd, geboorteland en regio

Bevolking op 1 januari naar geslacht leeftijd, geboorteland en regio

Cijfers

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Wegbeheerder, wegtype Nederland, provincie, corop en gemeente

Cijfers

Slachtofferschap traditionele criminaliteit; regio

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernielingen Regionale eenheden, politiedistricten, basisteams, gemeente

Cijfers

Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio

Huwelijkssluitingen, huwenden, van echt scheidenden en verweduwenden naar geslacht en leeftijd (31 december) per regio

Cijfers

Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

Particuliere huishoudens op 1 januari naar samenstelling, grootte, leeftijd van de referentiepersoon en regio

Cijfers

Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2022

SES-WOA, welvaart, arbeidsverleden, opleidingsniveau welvaart, inkomen, opleidingsniveau, arbeidsverleden, SES-WOA

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2021

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Begrote/gerealiseerde gemeentelijke uitgaven voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo naar type maatwerkvoorziening, regionaal

Cijfers

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.

Cijfers

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Particuliere huishoudens met kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd jongste en oudste kind en regio

Cijfers

Gebieden in Nederland 2024

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2024 per landsdeel, provincie en COROP-gebied

Cijfers

Werknemersbanen en reisafstand; woon- en werkregio

Banen van werknemers, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, woon-werkafstand

Cijfers

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Kosten van jeugdzorg volgens de Jeugdwet naar soort hulpverlening, per gemeente

Cijfers