Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Leeftijd kind(eren) Regio's Perioden Totaal huishoudens met kinderen Totaal huishoudens met kinderen (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 1 kind (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 2 kinderen (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen Totaal niet-gehuwde paren met kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 1 kind (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 2 kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen Totaal gehuwde paren met kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen 1 kind (aantal) Gehuwd paar met kinderen 2 kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Eenouderhuishouden Totaal eenouderhuishoudens met kinderen (aantal) Eenouderhuishouden 1 kind (aantal) Eenouderhuishouden 2 kinderen (aantal) Eenouderhuishouden 3 of meer kinderen (aantal)
Totaal leeftijden Venlo 2024 14.867 6.834 5.989 2.044 2.716 1.209 1.211 296 8.461 3.266 3.761 1.434 3.690 2.359 1.017 314
Jongste 0-5 jaar Venlo 2024 4.063 1.534 1.751 778 1.232 562 509 161 2.288 734 1.043 511 543 238 199 106
Jongste 0-5 jaar, oudste 0-5 jaar Venlo 2024 2.501 1.534 867 100 844 562 256 26 1.348 734 544 70 309 238 67 4
Jongste 0-5 jaar, oudste 6-11 jaar Venlo 2024 1.171 789 382 306 224 82 720 461 259 145 104 41
Jongste 0-5 jaar, oudste 12-17 jaar Venlo 2024 288 77 211 66 25 41 155 29 126 67 23 44
Jongste 0-5 jaar, oudste 18-24 jaar Venlo 2024 101 18 83 16 4 12 63 9 54 22 5 17
Jongste 0-5 jaar, oudste 25 of ouder Venlo 2024 2 2 2 2
Jongste 6-11 jaar Venlo 2024 2.944 849 1.480 615 612 200 335 77 1.596 284 884 428 736 365 261 110
Jongste 6-11 jaar, oudste 6-11 jaar Venlo 2024 1.605 849 673 83 387 200 168 19 747 284 412 51 471 365 93 13
Jongste 6-11 jaar, oudste 12-17 jaar Venlo 2024 1.039 716 323 193 149 44 650 433 217 196 134 62
Jongste 6-11 jaar, oudste 18-24 jaar Venlo 2024 280 88 192 31 18 13 180 36 144 69 34 35
Jongste 6-11 jaar, oudste 25 of ouder Venlo 2024 20 3 17 1 1 19 3 16
Jongste 12-17 jaar Venlo 2024 3.063 1.044 1.537 482 475 166 264 45 1.731 382 980 369 857 496 293 68
Jongste 12-17 jaar, oudste 12-17 jaar Venlo 2024 1.887 1.044 746 97 331 166 151 14 903 382 455 66 653 496 140 17
Jongste 12-17 jaar, oudste 18-24 jaar Venlo 2024 1.069 749 320 141 112 29 742 495 247 186 142 44
Jongste 12-17 jaar, oudste 25 of ouder Venlo 2024 107 42 65 3 1 2 86 30 56 18 11 7
Jongste 18-24 jaar Venlo 2024 2.985 1.767 1.062 156 317 205 99 13 1.826 950 757 119 842 612 206 24
Jongste 18-24 jaar, oudste 18-24 jaar Venlo 2024 2.602 1.767 768 67 292 205 80 7 1.549 950 551 48 761 612 137 12
Jongste 18-24 jaar, oudste 25 of ouder Venlo 2024 383 294 89 25 19 6 277 206 71 81 69 12
Jongste 25 of ouder, oudste 25 of ouder Venlo 2024 1.812 1.640 159 13 80 76 4 1.020 916 97 7 712 648 58 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd van het jongste en het oudste thuiswonende kind en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 1 januari 2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Let op:
Bij het selecteren van gemeenten van één jaar uit deze tabel kan een Server Error optreden met de melding '404- File or directory not found'. De oorzaak is een te lange URL. De melding kan worden voorkomen door alle gemeenten te selecteren of gemeenten in blokken te selecteren (a tot en met l, m tot en met z).

Status van de cijfers:
Alle opgenomen cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juni 2024:
De definitieve cijfers van 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2025 worden de cijfers van 1 januari 2025 in de tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Totaal huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen.
1 kind
Particuliere huishoudens met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Particuliere huishoudens met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Particuliere huishoudens met drie of meer thuiswonende kinderen.
Niet-gehuwd paar met kinderen
Niet gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal niet-gehuwde paren met kinderen
Totaal niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen.
1 kind
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.
Gehuwd paar met kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Gehuwd paar:
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal gehuwde paren met kinderen
Totaal gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen.
1 kind
Gehuwde paren in een particulier huishouden met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.
Eenouderhuishouden
Eenouderhuishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Totaal eenouderhuishoudens met kinderen
Totaal van eenouderhuishoudens met thuiswonende kinderen.
1 kind
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met drie of meer thuiswonende kinderen.