Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Leeftijd kind(eren) Regio's Perioden Totaal huishoudens met kinderen Totaal huishoudens met kinderen (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 1 kind (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 2 kinderen (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen Totaal niet-gehuwde paren met kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 1 kind (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 2 kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen Totaal gehuwde paren met kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen 1 kind (aantal) Gehuwd paar met kinderen 2 kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Eenouderhuishouden Totaal eenouderhuishoudens met kinderen (aantal) Eenouderhuishouden 1 kind (aantal) Eenouderhuishouden 2 kinderen (aantal) Eenouderhuishouden 3 of meer kinderen (aantal)
Totaal leeftijden Venlo 2023 14.820 6.771 6.052 1.997 2.710 1.226 1.196 288 8.511 3.271 3.824 1.416 3.599 2.274 1.032 293
Jongste 0-5 jaar Venlo 2023 4.086 1.511 1.795 780 1.243 557 526 160 2.294 712 1.069 513 549 242 200 107
Jongste 0-5 jaar, oudste 0-5 jaar Venlo 2023 2.498 1.511 899 88 849 557 270 22 1.334 712 561 61 315 242 68 5
Jongste 0-5 jaar, oudste 6-11 jaar Venlo 2023 1.179 789 390 307 225 82 724 464 260 148 100 48
Jongste 0-5 jaar, oudste 12-17 jaar Venlo 2023 321 91 230 78 29 49 175 36 139 68 26 42
Jongste 0-5 jaar, oudste 18-24 jaar Venlo 2023 86 15 71 9 2 7 59 7 52 18 6 12
Jongste 0-5 jaar, oudste 25 of ouder Venlo 2023 2 1 1 2 1 1
Jongste 6-11 jaar Venlo 2023 2.934 865 1.477 592 604 203 326 75 1.601 302 880 419 729 360 271 98
Jongste 6-11 jaar, oudste 6-11 jaar Venlo 2023 1.629 865 688 76 382 203 166 13 781 302 426 53 466 360 96 10
Jongste 6-11 jaar, oudste 12-17 jaar Venlo 2023 1.022 714 308 187 145 42 639 423 216 196 146 50
Jongste 6-11 jaar, oudste 18-24 jaar Venlo 2023 261 70 191 33 14 19 163 27 136 65 29 36
Jongste 6-11 jaar, oudste 25 of ouder Venlo 2023 22 5 17 2 1 1 18 4 14 2 2
Jongste 12-17 jaar Venlo 2023 3.043 1.028 1.538 477 468 176 248 44 1.746 381 994 371 829 471 296 62
Jongste 12-17 jaar, oudste 12-17 jaar Venlo 2023 1.843 1.028 725 90 321 176 134 11 906 381 458 67 616 471 133 12
Jongste 12-17 jaar, oudste 18-24 jaar Venlo 2023 1.113 777 336 141 112 29 773 512 261 199 153 46
Jongste 12-17 jaar, oudste 25 of ouder Venlo 2023 87 36 51 6 2 4 67 24 43 14 10 4
Jongste 18-24 jaar Venlo 2023 2.989 1.772 1.075 142 304 204 91 9 1.853 966 777 110 832 602 207 23
Jongste 18-24 jaar, oudste 18-24 jaar Venlo 2023 2.648 1.772 808 68 284 204 72 8 1.613 966 597 50 751 602 139 10
Jongste 18-24 jaar, oudste 25 of ouder Venlo 2023 341 267 74 20 19 1 240 180 60 81 68 13
Jongste 25 of ouder, oudste 25 of ouder Venlo 2023 1.768 1.595 167 6 91 86 5 1.017 910 104 3 660 599 58 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd van het jongste en het oudste thuiswonende kind en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 1 januari 2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Let op:
Bij het selecteren van gemeenten van één jaar uit deze tabel kan een Server Error optreden met de melding '404- File or directory not found'. De oorzaak is een te lange URL. De melding kan worden voorkomen door alle gemeenten te selecteren of gemeenten in blokken te selecteren (a tot en met l, m tot en met z).

Status van de cijfers:
Alle opgenomen cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 juni 2023:
De definitieve cijfers per 1 januari 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2024 worden de cijfers per 1 januari 2024 in de tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Totaal huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen.
1 kind
Particuliere huishoudens met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Particuliere huishoudens met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Particuliere huishoudens met drie of meer thuiswonende kinderen.
Niet-gehuwd paar met kinderen
Niet gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal niet-gehuwde paren met kinderen
Totaal niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen.
1 kind
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.
Gehuwd paar met kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Gehuwd paar:
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal gehuwde paren met kinderen
Totaal gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen.
1 kind
Gehuwde paren in een particulier huishouden met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.
Eenouderhuishouden
Eenouderhuishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Totaal eenouderhuishoudens met kinderen
Totaal van eenouderhuishoudens met thuiswonende kinderen.
1 kind
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met drie of meer thuiswonende kinderen.