Zoekresultaten

912 resultaten voor UWV Werkbedrijf
912 resultaten voor UWV Werkbedrijf

Pagina 1 van 37

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2023)

Arbeid Onderwijsdeelname, Uitkering, Geregistreerd bij UWV

Cijfers

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); persoonskenmerken

Jongeren (15 tot 27 jaar), Geslacht, Leeftijd, Positie in Huishouden Onderwijsdeelname, Kenmerken arbeid, Uitkering, Geregistreerd bij UWV

Cijfers

Culturele diversiteit UWV, juni 2023

Culturele diversiteit onder werknemers van UWV, juni 2023.

Cijfers

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2022)

Arbeid Onderwijsdeelname, Uitkering, Geregistreerd bij UWV

Cijfers

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2021)

Arbeid Onderwijsdeelname, Uitkering, Geregistreerd bij UWV

Cijfers

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Personen met een werkloosheidsuitkering; seizoengecorrigeerd geslacht, leeftijd, regio

Cijfers

Mbo; studenten, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs, mbo-niveau leerweg, studierichting en regiokenmerken

Cijfers

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), geslacht, Studierichting, mbo niveau, leerweg, regio

Cijfers

Personen met WW-uitkering; peilmoment baansituatie en WW-situatie

Arbeidsmarktpositie en werkhervatting van personen ingestroomd in de WW Leeftijd, peilmoment, arbeidsmarktpositie, instroomjaar

Cijfers

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en regio

Onderwijs Geslacht, leeftijd, regio

Cijfers

Arbeidsdeelname; gemeenten

Nettoarbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, gemeenten

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2023

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2023)

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse Bevolking, voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam

Cijfers

Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio

Re-integratie- en participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening

Cijfers

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Personen met een werkloosheidsuitkering; seizoengecorrigeerd geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, regio

Cijfers

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2023)

Huishoudens, besteedbaar inkomen, gestandaardiseerd inkomen Huishoudenskenmerken, gemeente

Cijfers

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2023)

Personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen Geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2023)

Vermogen, huishouden, bezittingen, schulden Samenstelling huishoudens, leeftijd, inkomen, woning

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2023)

Huishoudens, personen, minderjarige kinderen, laag inkomen Inkomensgroep, duur inkomenspositie, huishoudenskenmerken, gemeente

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2023)

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, regio

Cijfers

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's

Cijfers

Arbeidsdeelname; binding arbeidsmarkt, regio (indeling 2022)

Beroeps- en niet beroepsbevolking, binding met de arbeidsmarkt, arbeidsmarktregios 2022, geslacht

Cijfers
Cijfers

Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio

Re-integratie- en participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening

Cijfers
Cijfers