Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Persoonskenmerken Perioden Personen met een werkloosheidsuitkering (aantal)
Totaal personen 2023 mei 126.650
Totaal personen 2023 juni 128.420
Totaal personen 2023 juli 135.800
Totaal personen 2023 augustus 139.160
Totaal personen 2023 september 137.850
Totaal personen 2023 oktober 140.760
Totaal personen 2023 november 142.150
Totaal personen 2023 december 144.860
Totaal personen 2024 januari 154.080
Totaal personen 2024 februari* 153.000
Totaal personen 2024 maart* 151.000
Totaal personen 2024 april* 149.000
Geslacht: Mannen 2023 mei 65.030
Geslacht: Mannen 2023 juni 65.680
Geslacht: Mannen 2023 juli 69.870
Geslacht: Mannen 2023 augustus 71.560
Geslacht: Mannen 2023 september 70.720
Geslacht: Mannen 2023 oktober 72.380
Geslacht: Mannen 2023 november 73.500
Geslacht: Mannen 2023 december 75.970
Geslacht: Mannen 2024 januari 81.060
Geslacht: Mannen 2024 februari* 80.500
Geslacht: Mannen 2024 maart* 79.500
Geslacht: Mannen 2024 april* 78.500
Geslacht: Vrouwen 2023 mei 61.620
Geslacht: Vrouwen 2023 juni 62.740
Geslacht: Vrouwen 2023 juli 65.930
Geslacht: Vrouwen 2023 augustus 67.610
Geslacht: Vrouwen 2023 september 67.130
Geslacht: Vrouwen 2023 oktober 68.370
Geslacht: Vrouwen 2023 november 68.650
Geslacht: Vrouwen 2023 december 68.900
Geslacht: Vrouwen 2024 januari 73.020
Geslacht: Vrouwen 2024 februari* 72.000
Geslacht: Vrouwen 2024 maart* 71.500
Geslacht: Vrouwen 2024 april* 70.000
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 mei 8.760
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 juni 8.910
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 juli 10.240
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 augustus 10.840
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 september 10.780
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 oktober 11.310
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 november 11.710
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 december 11.850
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2024 januari 12.940
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2024 februari* 12.800
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2024 maart* 12.200
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2024 april* 11.800
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 mei 47.900
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 juni 49.130
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 juli 53.090
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 augustus 55.200
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 september 54.440
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 oktober 55.990
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 november 56.270
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 december 57.260
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2024 januari 61.170
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2024 februari* 60.500
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2024 maart* 60.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2024 april* 59.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 mei 69.980
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 juni 70.340
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 juli 72.420
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 augustus 73.080
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 september 72.590
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 oktober 73.410
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 november 74.120
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 december 75.710
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2024 januari 79.920
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2024 februari* 79.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2024 maart* 78.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2024 april* 78.000
Migratieachtergrond: Nederland 2023 mei 83.470
Migratieachtergrond: Nederland 2023 juni 84.570
Migratieachtergrond: Nederland 2023 juli 88.800
Migratieachtergrond: Nederland 2023 augustus 90.900
Migratieachtergrond: Nederland 2023 september 90.100
Migratieachtergrond: Nederland 2023 oktober 91.240
Migratieachtergrond: Nederland 2023 november 91.840
Migratieachtergrond: Nederland 2023 december 93.480
Migratieachtergrond: Nederland 2024 januari .
Migratieachtergrond: Nederland 2024 februari* .
Migratieachtergrond: Nederland 2024 maart* .
Migratieachtergrond: Nederland 2024 april* .
Migratieachtergrond: westers 2023 mei 20.040
Migratieachtergrond: westers 2023 juni 20.350
Migratieachtergrond: westers 2023 juli 21.760
Migratieachtergrond: westers 2023 augustus 22.370
Migratieachtergrond: westers 2023 september 22.030
Migratieachtergrond: westers 2023 oktober 23.250
Migratieachtergrond: westers 2023 november 24.010
Migratieachtergrond: westers 2023 december 24.850
Migratieachtergrond: westers 2024 januari .
Migratieachtergrond: westers 2024 februari* .
Migratieachtergrond: westers 2024 maart* .
Migratieachtergrond: westers 2024 april* .
Migratieachtergrond: niet-westers 2023 mei 23.130
Migratieachtergrond: niet-westers 2023 juni 23.500
Migratieachtergrond: niet-westers 2023 juli 25.240
Migratieachtergrond: niet-westers 2023 augustus 25.900
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW).
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- herkomstgroepering.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf januari 2013 zijn definitief met uitzondering van de laatste drie maanden, die zijn voorlopig.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Deze StatLinetabel zal in de loop van 2024 vervangen worden. Met ingang van verslagmaand januari 2024 zullen de cijfers m.b.t. migratieachtergrond in deze tabel niet meer worden aangevuld of geactualiseerd.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 28 juni 2024:
- de cijfers van januari 2024 zijn definitief geworden.
- toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van april 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in juli 2024

Toelichting onderwerpen

Personen met een werkloosheidsuitkering
Werkloosheidsuitkering
Uitkering op grond van de werkloosheidswet (WW).

Werkloosheidswet (WW)
De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.