Zoekresultaten

97 resultaten voor DBC's
97 resultaten voor DBC's

Pagina 1 van 4

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; migratieachtergrond

DBC-gefinancierde GGZ naar hoofddiagnose migratieachtergrond, leeftijd, geslacht

Cijfers

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; inkomen, leeftijd

DBC-gefinancierde GGZ naar hoofdgroepdiagnose inkomen, leeftijd

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose, zorgkenmerken

Aantal geopende, gesloten, of lopende DBC’s van special. somatische zorg; diagnose, leeftijd, geslacht, type instelling, behandelsetting en segment

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose (detail)

Aantal geopende, gesloten, of lopende DBC's van special. somatische zorg; naar gedetailleerde diagnose, leeftijd en geslacht

Cijfers

Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2019-2021

Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ).

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; personen, diagnose en inkomen

Personen met lopende DBC in medisch specialistische somatische zorg Gestandaardiseerd inkomen, gedetailleerde diagnose, leeftijd en geslacht

Cijfers

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose, regio, 2015-2017

DBC-gefinancierde GGZ naar hoofdgroepdiagnose regio, leeftijd

Cijfers

Aantal DBC’s per dag op de SEH naar regio; 2010-2017

Het aantal DBC’s van personen op de Spoedeisende Hulp (SEH), per diagnose(cluster) en specialisme, naar regio; 2010-2017.

Cijfers

Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2013-2018

Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Artikelen
Artikelen

Mszsubtrajectentab: Gesloten DBC subtrajecten

Mszsubtrajectentab: Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2017

Overig

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij DBC-trajecten GGZ

Ggzdbcdiagnosetab: Nevendiagnosen bij Diagnose Behandeling Comb-trajecten Geestelijke Gezondheidszorg, 2011 t/m 2016

Overig

Meer specialistische ggz bij lage inkomens

Nederlanders die werden behandeld in de ggz behoorden relatief vaak tot huishoudens uit de lagere inkomensgroep

Artikelen

Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC-subtrajecten

Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2017

Overig

DBC-gefinancierde GGZ; personen per diagnose; migratieachtergrond 2011-2016

Personen met DBC-gefinancierde GGZ, naar diagnose(groep) geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; leeftijd, 2009-2016

Zorgtrajecten met gesloten, of zowel gesloten als openstaande DBC's; naar diagnosegroep, aantal diagnoses per traject, geslacht en leeftijd

Cijfers

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; regio, 2009-2016

Zorgtrajecten met gesloten, of zowel gesloten als openstaande DBC's; naar provincie en GGD-regio, diagnose, geslacht en leeftijd

Cijfers

Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2013-2018

Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Artikelen

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ

Ggzdbctrajectentab: Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg, 2011 t/m 2016.

Overig

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; zorgkenmerken, 2009-2016

Zorgtrajecten met gesloten, of zowel gesloten als openstaande DBC's; naar kenmerken van zorg en zorgaanbieder, diagnose, geslacht en leeftijd

Cijfers

DBC-gefinancierde GGZ; personen per diagnose; inkomen, 2011-2016

Personen met DBC-gefinancierde GGZ, naar diagnose(groep) geslacht, leeftijd, inkomensgroep, verblijf

Cijfers

DBC-gefinancierde GGZ; personen per diagnose; regio, 2011-2016

Personen met DBC-gefinancierde GGZ, naar diagnose(groep) geslacht, leeftijd, regio (landsdeel, provincie, GGD)

Cijfers