Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2019-2021

Staafdiagram
Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ).
In deze tabel zijn alle DBC-diagnosen (codes en beschrijvingen) te vinden van de diagnose- indelingen die gebruikt worden in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg.