Ouderen

Hoeveel ouderen zijn er in Nederland?

Op 1 januari telt Nederland inwoners van 65 jaar of ouder. Dat is procent van de bevolking. De vergrijzing van Nederland is opgelopen: in 1990 was nog 12,8 procent van de inwoners 65-plus.

Leeftijd Totaal Mannen Vrouwen

Er zijn mensen van 65 tot 80 jaar, en 80-plussers.

Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen, in de hoogste leeftijdsgroepen zijn ze dan ook oververtegenwoordigd. Zo zijn er vrouwen en mannen van 90 jaar of ouder. Die verschillen zijn ook goed te zien in de bevolkingspiramide.

In welke gemeenten wonen veel ouderen?

Het percentage ouderen verschilt sterk per gemeente. In was met procent 65-plussers de meest vergrijsde gemeente, en met procent de minste. Gemeenten vergrijzen als jongeren er wegtrekken, bijvoorbeeld voor werk of opleiding. Daardoor blijven er niet alleen meer ouderen over, maar worden er ook minder kinderen geboren. Dat versterkt de vergrijzing verder.

Toon aandeel ouderen:

Hoeveel honderdplussers zijn er?

  

Hoe vergrijsd is Nederland?