Hoeveel mensen zijn in Nederland geboren?

Hoeveel mensen zijn in Nederland geboren?

Ongeveer 14 procent van de mensen die hier wonen, is niet in Nederland geboren maar in een ander land. Dat is ongeveer 1 op de 7 mensen.

De meeste mensen die in Nederland zijn geboren, hebben ook Nederlandse ouders. In de onderstaande tabel zie je dat dit er meer dan 13 miljoen zijn (je moet de getallen met duizend vermenigvuldigen). Er zijn ook mensen die in Nederland zijn geboren en één of twee ouders hebben die in het buitenland zijn geboren.

Er zijn bijna 2,5 miljoen mensen die in het buitenland zijn geboren. De meesten van hen hebben ook buitenlandse ouders, maar niet allemaal. Sommige mensen hebben één of twee Nederlandse ouders.