Hoeveel mensen komen er per jaar bij?

Hoeveel mensen komen er per jaar bij?

Het aantal mensen dat in Nederland woont, verandert voortdurend. Er zijn vier oorzaken:

• De bevolking groeit omdat er kinderen worden geboren.
• De bevolking groeit ook als er mensen uit het buitenland in Nederland komen wonen. 
• De bevolking wordt juist kleiner als er mensen sterven. 
• De bevolking wordt ook kleiner als er mensen uit Nederland vertrekken.

Als je dat allemaal optelt en aftrekt, weet je hoeveel mensen er in het totaal bij komen. Dat is de bevolkingsgroei. Het kan natuurlijk ook dat de bevolking juist kleiner wordt.

Geboorte en sterfte

Sinds 2010 worden er 170 tot 180 duizend kinderen per jaar geboren. In eerdere periodes was het jaarlijkse aantal geboorten groter. Vooral in de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden relatief veel kinderen geboren, in 1946 zelfs 284 duizend. Deze periode heet de babyboom. In de jaren zeventig veranderde dat. De laatste keer dat er meer dan 200 duizend kinderen in een jaar werden geboren, was in 2003.

Sinds 1950 is het jaarlijkse aantal sterfgevallen gestegen. Het aantal sterfgevallen is ook veel hoger dan honderd jaar geleden. Een belangrijke oorzaak van de toename is de vergrijzing. De bevolking is gegroeid, en vooral het aandeel ouderen is groter geworden. Je ziet ook dat er in sommige jaren ineens veel meer mensen overlijden. De grootste piek is in 1945. Dat kwam door de Tweede Wereldoorlog.

In de grafiek hieronder zie je het aantal geboorten (blauwe lijn) en het aantal sterfgevallen (donkerblauwe lijn) per jaar. Je ziet dat de rode lijn (geboren) altijd boven de rode lijn (overlijden) staat. Dat betekent dat er meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden. In 2020 scheelde het niet veel. Door corona was de sterfte in dat jaar uitzonderlijk hoog.

Immigratie en emigratie

Elk jaar verhuizen mensen uit het buitenland naar Nederland. Dat noemen we immigratie. Veel immigranten komen naar Nederland om te werken. Zij komen meestal uit andere Europese landen.  Anderen komen hier om bij hun partner te gaan wonen, of om te studeren. Er zijn ook immigranten die moeten vluchten uit hun eigen land. Een oorlog in een ander land kan er zo voor zorgen dat er meer mensen naar Nederland komen. 

Er zijn ook mensen die vanuit Nederland vertrekken naar het buitenland: zij emigreren. In de meeste jaren kwamen er meer mensen naar Nederland dan dat er vertrokken. Ook hierdoor groeit de bevolking.