Op zoek naar data met Daan

Collage onderdelen uit lesmateriaal op zoek naar data met daan

In het lesmateriaal Op zoek naar data met Daan maken de leerlingen op spelenderwijs kennis met het CBS, de beginselen van data verzameling en statistieken, en nepnieuws. Het materiaal kan een deel van de lessen over grafieken en tabellen uit de reguliere rekenmethode vervangen en heeft een duur van ongeveer 60 minuten per module. Het lesmateriaal sluit aan op de vakken Nederlands, rekenen en mediawijsheid.

In de werkbladen worden de leerlingen meegenomen door de drie stappen van het statistisch proces: data verzamelen, verwerken en publiceren. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om in de huid van het CBS te kruipen met de verdiepende opdrachten.

Lesmateriaal