Zoekresultaten

36 resultaten voor keyword:hergebruik
36 resultaten voor keyword:hergebruik

Pagina 1 van 2

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid

Cijfers

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente naar soort afval.

Cijfers

Efficiënt gebruik van materialen niet genoeg voor verminderen CO2-uitstoot

Van 2010 tot 2020 speelden vooral energiebesparing en de toename van hernieuwbare energie een rol in de daling van de CO2-uitstoot.

Artikelen

Internettoegang en internetactiviteiten; persoonskenmerken

Internettoegang, internetgebruik, internetactiviteiten leeftijd, inkomen, opleiding

Cijfers

Oude mobieltjes, laptops en tablets verdwijnen in la of doos op zolder

uim de helft van de Nederlanders van 16 jaar of ouder gaf in 2022 aan hun oude mobieltjes thuis te bewaren, ruim 10 procent levert ze in voor recycling.

Artikelen

Steeds meer textiel in Nederland

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid textiel in Nederland toegenomen. In 2019 was de totale voorraad huishoudelijk textiel in omloop in Nederland 5438 kiloton, dat is 10 procent meer dan in 2015.

Artikelen

Voorraden in de maatschappij grondstoffenbasis voor een circulaire economie

Rapport in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023.

Artikelen

Meeste huishoudelijk afval in minst stedelijke gemeenten

Gemeenten zamelden in 2019 gemiddeld 493 kilogram huishoudelijk afval per inwoner in. Van het opgehaalde afval werd 60 procent gescheiden ingezameld, in 2010 was dit nog 50 procent. In...

Artikelen

Kleinere grondstofvoetafdruk, meer recycling dan gemiddeld in de EU

Nederland consumeerde in 2018 ruim 20 procent minder materialen dan in 2000. De Nederlandse materiaalconsumptie per inwoner is lager dan gemiddeld in de EU en de grondstofvoetafdruk per inwoner...

Artikelen

Meeste afval en hergebruik materialen in bouwsector

Het hergebruik van materialen draagt bij aan de overheidsdoelstelling om een circulaire economie te realiseren voor 2050. De bouwsector produceerde in 2016 het meeste afval, maar is ook goed voor...

Artikelen

Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie

Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie vastgesteld

Artikelen

Materiaalmonitor 2016 – Technische toelichting

De materiaalmonitor geeft inzicht in de materiaalstromen (in kilo’s) van, naar en binnen Nederland in 2016. Informatie over afval, recycling, emissies en milieu zijn ook onderdeel van de monitor.

Artikelen

Via recycling 9 procent van materialen weer in economie

Van alle materialen die in de economie terechtkomen is ongeveer 9 procent gerecycled. Vergeleken met de totale Nederlandse consumptie is het aandeel gerecycled materiaal 22 procent, terwijl het...

Artikelen

Circulaire economie: naar minder grondstoffengebruik

Een circulaire economie is een economie waarbij grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden

Artikelen

Circulaire economie wat we willen weten en kunnen meten

Publicatie Systeem en nulmeting voor monitoring van de voortgang van de circulaire economie in Nederland.

Publicaties

Start meten voortgang Circulaire Economie in Nederland

Voorstel voor monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie te kunnen volgen.

Artikelen

Factsheet UDC Zwolle

Factsheet met cijfers, grafieken en kaartjes over de regio Zwolle,

Artikelen

CBS brengt elektronisch afval Europese landen in kaart

CBS ontwierp samen met United Nations University in opdracht van de EU een methode om elektronisch afval te meten.

Artikelen

Nederlandse producenten verspillen minder grondstoffen

De Nederlandse economie wordt steeds meer een circulaire economie en verspilt minder grondstoffen.

Artikelen

Circulaire economie in Nederland

De transitie naar een circulaire economie beschreven op basis van data van CBS.

Artikelen

Green growth in the Netherlands 2015

Green growth in the Netherlands 2015 beschrijft en analyseert CBS de mate waarin de Nederlandse economie groener wordt.

Publicaties

Jaarlijks 11 duizend nieuwe woningen door hergebruik panden

Sinds begin 2012 zijn er per jaar ruim 11 duizend woningen bijgekomen door (delen van) bestaande gebouwen om te vormen tot woningen.

Artikelen

Hoe waarborg je privacy in open data?

Steeds meer overheidsinformatie wordt als open data  online gezet. Het delen en gemakkelijk hergebruiken van die informatie zorgt onder andere voor meer transparantie bij de overheid. Maar bij het...

Artikelen

CBS lanceert Open data-portal: volledige databank nu beschikbaar

Vanaf vandaag stelt het CBS zijn volledige databank – in totaal 3400 dataverzamelingen – als Open data beschikbaar.

Artikelen

Monitor materiaalstromen

In dit rapport wordt een monitor voor het meten van fysieke materiaalstromen in 2008 gepresenteerd.

Publicaties