Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016

Woontorens en kantoren in Rotterdam
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de tabellenset ‘Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016’ meer inzicht in de omvang van woningtransformaties.

In het methodologisch rapport ‘Transformaties op de woningmarkt, 2015–2016’ wordt de werkwijze om de omvang van woningtransformaties vast te stellen, beschreven.

De methode voor het bepalen van het aantal transformaties is begin 2019 herzien. Zie voor nieuwe cijfers voor de jaren 2012 tot en met 2018 de publicatie ‘Transformaties op de woningmarkt, 2012 t/m 2018’ via de link onderaan deze pagina. Voor de jaren 2017 en 2018 zijn ook kenmerken van de transformaties beschikbaar.