Internationaliseringsmonitor 2017, tweede kwartaal

cover internationaliseringsmonitor 2017-II
© CBS
In deze Internationaliseringsmonitor staat de internationale dienstenhandel centraal. Bij internationale handel wordt vaak aan de goederenhandel gedacht, maar ook de in- en uitvoer van diensten groeit hard. Het aandeel van de dienstenexport in de totale export nam in de afgelopen jaren toe van een vijfde naar bijna een kwart.
De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt vier keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.
Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.