Zoekresultaten

30 resultaten voor keyword:ondernemingsklimaat
30 resultaten voor keyword:ondernemingsklimaat

Pagina 1 van 2

Vervolgonderzoek economische missies onder leiding van bewindspersonen

Handelsmissies laten bedrijven kennismaken met buitenlandse markten en in contact komen met potentiële zakenpartners in het buitenland. Dit onderzoek laat zien in hoeverre bedrijven daadwerkelijk de...

Cijfers

Handelsmissies helpen bedrijven internationaal op weg

Handelsmissies vergroten de kans van deelnemende bedrijven om te gaan handelen met of investeren in het land dat wordt bezocht.

Artikelen

Financieringsmonitor 2023

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken

Cijfers

Financieringsmonitor 2022

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Mkb vraagt minder financiering aan dan voor corona

Ongeveer evenveel midden- en kleinbedrijven (mkb) hadden in juli 2020 tot juli 2021 een financieringsbehoefte en verkenden vervolgens de mogelijkheden als twee jaar eerder.

Artikelen

Financieringsmonitor 2021

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Behoefte mkb aan nieuwe externe financiering blijft op hetzelfde niveau

Tussen juli 2019 en juli 2020 had 22 procent van alle mkb-bedrijven behoefte aan nieuwe externe financiering. Dit blijkt uit de Financieringsmonitor.

Artikelen

Financieringsmonitor 2020

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Ondernemers positiever over werkgelegenheid in 2016

Ondernemers hebben positieve verwachtingen voor 2016. Voor het eerst in vijf jaar zijn er meer bedrijven die een groei van de werkgelegenheid bij hun bedrijf verwachten dan die een krimp voorzien....

Artikelen

Het ondernemingsklimaat in cijfers 2013

In de publicatie wordt aan de hand van een honderdtal indicatoren het ondernemingsklimaat in Nederland geschetst. Hierbij wordt Nederland stelselmatig vergeleken met een referentiegroep van 19 andere...

Publicaties

Toename ondernemerschap in Nederland

Het aantal zelfstandige ondernemers in Nederland is de laatste jaren toegenomen. Dit is ook in internationaal verband zichtbaar. In het verleden lag het aandeel zelfstandige ondernemers onder het...

Artikelen

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2012

In de publicatie wordt aan de hand van een honderdtal indicatoren het ondernemingsklimaat in Nederland geschetst. Hierbij wordt Nederland stelselmatig vergeleken met een referentiegroep van 19 andere...

Publicaties
Artikelen

R&D-uitgaven bedrijven een fractie hoger

Nederlandse bedrijven hebben in 2010 ruim 5 miljard euro aan R&D uitgegeven.

Artikelen

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2011

Deze publicatie beschrijft aan de hand van een honderdtal indicatoren de economische prestaties en het bijbehorende ondernemingsklimaat van twintig landen. De meeste aandacht gaat hierbij uiteraard...

Publicaties

Nederlands bedrijfsleven raakt verder achterop met R&D

In 2009 kwamen de R&D-uitgaven van Nederlandse bedrijven overeen met 0,88 procent van het bruto binnenlands product, ofwel de totale waarde van in Nederland geproduceerde goederen en diensten. Voor...

Artikelen

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2010

In deze publicatie beschrijft het CBS aan de hand van 36 indicatoren de eerste gevolgen van de financiële crisis voor het ondernemingsklimaat in Nederland.

Publicaties
Artikelen

Opstarten onderneming in Nederland gaat relatief snel

Vergeleken met de meeste andere landen kunnen nieuwe bedrijven in Nederland over het algemeen redelijk vlot worden opgericht.

Artikelen

Relatief veel ICT-investeringen in Nederland

De investeringsquote van de bedrijvensector is in Nederland laag. Het aandeel ICT-investeringen in de totale investeringen is daarentegen wel hoog.

Artikelen

Veel hoogopgeleide werkers maar lage deelname bètastudies

Het aantal hoger opgeleiden in wetenschap en technologie en ook werkzaam op dit terrein is in Nederland onverminderd hoog. Dit staat in schril contrast met het aantal afgestudeerden in een...

Artikelen

Nederland sterker in hightechdiensten

Het aandeel van de hightechdienstensector in de werkgelegenheid in Nederland is de laatste jaren toegenomen. Ook is dit aandeel in vergelijking met andere EU-landen hoog.

Artikelen

Ondernemerschap gegroeid in Nederland

Het aantal personen dat in Nederland een eigen bedrijf heeft, nam gestaag toe in de periode 2002-2007: van ruim 10 tot 12 procent van de werkzame beroepsbevolking. Daarmee heeft Nederland een...

Artikelen

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2009

Deze publicatie beschrijft aan de hand van een honderdtal indicatoren de economische prestaties en het bijbehorende ondernemingsklimaat van twintig landen. De meeste aandacht gaat hierbij uiteraard...

Publicaties