Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt

201--dynamiek-op-de-nederlandse-arbeidsmarkt-pub

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt biedt een gedegen overzicht van de arbeidsmarkttransities van de Nederlandse bevolking, in het bijzonder van kwetsbare groepen als ouderen, laagopgeleiden, mensen met een slechte gezondheid, mensen met een onderbroken beroepsloopbaan en werknemers met tijdelijke contracten.

Wilt u meepraten over de onderwerpen uit deze publicatie? Meldt u dan aan voor de workshop ‘Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op kwetsbare groepen’ op 3 maart in Den Haag. Aanmelden kan tot maandag 28 februari.