gebouw cbs

Overzicht meer incidentele verwerkingen van persoonsgegevens

Onderstaand zijn de meldingen opgenomen die de functionaris voor de gegevensbescherming van het CBS heeft ontvangen.

Voor de reguliere verwerkingen van persoonsgegevens. Daar staan de bronnen van het CBS vermeld. Ook worden persoonsgegevens verwerkt bij wetenschappelijke studies van derden. Ook worden de bronnen vermeld in de statistische publicaties.