Universiteit Utrecht

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Het CBS en de Universiteit Utrecht (UU) verrichten op allerlei gebieden onderzoek, maar vooral op het gebied van de waarneemtechnologie. Daartoe is in oktober 2016 het Waarneem Innovatie Netwerk (WIN) opgericht. Onderwerpen van onderzoek zijn het ontwerp van vragenlijsten en de voorwaarden voor het gebruik van de smartphone voor survey-onderzoek. Tevens worden mogelijkheden verkend om aan de hand van smartphones sensormetingen uit te voeren. Op dit moment werken het CBS en de UU met een aantal externe partijen aan de ontwikkeling van een app om de data over verplaatsingsgedrag van personen efficiënter te verzamelen. Barry Schouten, methodoloog bij het CBS en hoogleraar methoden en technieken aan de UU sinds april 2017, is hier nauw bij betrokken. Het CBS en de UU hebben hun samenwerking bekrachtigd in een raamovereenkomst. Ook verzorgen de UU, het CBS en de Universiteit Leiden samen de opleiding European Master in Official Statistics (EMOS).

Universiteit Utrecht