Universiteit Leiden

© ANP

Samenwerking met de Universiteit Leiden (UL) vindt op meerdere fronten plaats. Zo is er een nauwe samenwerking met POPnet: een door NWO gefinancierd consortium, geleid door de Universiteit van Amsterdam en de UL dat tot doel heeft om data van het sociale netwerk van alle inwoners van Nederland veilig voor onderzoek te ontsluiten en analytische methoden (software) te ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor onderzoek op deze data.

Sinds het voorjaar van 2022 is prof.dr. Paul Nieuwbeerta, hoogleraar Criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UL, verbonden aan het CBS als Affiliated professor. Met zijn vakinhoudelijke kennis over met name de strafrechtketen en levensloopcriminologie helpt hij de inhoudelijke kennis bij het CBS op dit terrein verbreden en verdiepen. Daarnaast levert hij een bijdrage aan de vernieuwing en verbetering van statistieken over criminaliteit in Nederland. Paul is de eerste hoogleraar die als Affiliated professor bij het CBS aan de slag is.

Samen met de UL en Universiteit Utrecht verzorgt het CBS de Europese masteropleiding European Master of Official Statistics (EMOS).

Universiteit Leiden