Gedragscode

Beschikbaarheid van statistische informatie is een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van een democratische samenleving. De officiële statistiek kan haar rol alleen goed vervullen indien zij het vertrouwen geniet van burger, berichtgever en gebruiker