Prijzen bestaande koopwoningen per regio

Doel

De gepubliceerde gemiddelde prijzen geven inzicht in de door particulieren betaalde prijzen voor de aankoop van bestaande koopwoningen. Deze prijzen zijn expliciet NIET bedoeld om het prijsverloop van de bestaande koopwoningen weer te geven. Hiervoor dient de reeks Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) gebruikt te worden.

Aanvang onderzoek

1995

Doelpopulatie

In Nederland door particulieren gekochte bestaande koopwoningen

Statistische eenheid

Bestaande koopwoning

Frequentie

Jaar

Publicatiestrategie

De gepubliceerde indexcijfers zijn direct definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

De gegevens waarop de gemiddelde verkoopprijzen zijn gebaseerd, zijn reeds bij CBS aanwezig. Afzonderlijke waarneming van gegevens is dus overbodig. De gemiddelde prijs is berekend door de som van de transactieprijzen te delen door het aantal woningtransacties. Hierbij zijn uitbijters niet verwijderd en is er geen stratificatie of weging toegepast.

Berichtgevers

Het Kadaster