Prijsindexcijfer Zee- en kustvaart

Wat houdt het onderzoek in?
Doel

Het verkrijgen van informatie over de prijsontwikkeling van diensten die worden uitgevoerd door bedrijven die diensten leveren op het gebied van de zee- en kustvaart.

Doelpopulatie

Zeevaart (SBI 6110.1 Vracht- en tankvaart) en Expediteurs, cargadoors en bevrachters (SBI 6340.1 Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer). SBI 6110.2 (passagiersvaart, veerdiensten en sleepvaart) is niet in het onderzoek betrokken.

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek is gestart in 2006. De tijdreeks van de kwartaalstatistiek loopt vanaf het eerste kwartaal van 2006.

Frequentie

Het onderzoek wordt elk kwartaal uitgevoerd.

Publicatiestrategie

De cijfers voor de nieuwste periode zijn voorlopig. Die worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Soort onderzoek

Schriftelijke enquêtering van een vast bedrijvenpanel. Voor de samenstelling van het panel is een representatieve steekproef getrokken uit het Algemeen bedrijfsregister van het CBS.

Waarnemingsmethode

Halverwege het kwartaal worden de prijzen van representatieve diensten opgevraagd. Deze diensten zijn zo nauwkeurig mogelijk omschreven. Dit om te voorkomen dat gewijzigde dienstspecificaties de prijsontwikkeling beïnvloeden. Zo staan in het model voor timechartering kenmerken van het schip opgenomen, als ook informatie over het aantal bemanningsleden aan boord. In het geval van de containerlijndiensten bevat het model informatie over (onder andere) de route en het containertype.

Berichtgevers

Vaste groep van bedrijven die actief zijn in de zee- en kustvaart.

Steekproefomvang

Het panel voor de kwartaalstatistiek bevat 30 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd: de benodigde informatie wordt wiskundig herleid uit de overige waarnemingen.

Weging

Voor de wegingsfactoren worden omzetten uit 2005 gebruikt die door de bedrijven uit het panel zijn opgegeven, gecombineerd met omzetten uit de Productiestatistiek 2005. De gewichten van de bedrijven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?
Nauwkeurigheid

Deze statistiek is recent gestart. Daarom is het van belang te onderstrepen dat de cijfers een tentatief karakter hebben. De respons bedraagt gemiddeld ruim 95 procent.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek is sinds de eerste publicatie niet veranderd. De gegevens zijn dus goed vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.

Meer informatie

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart.