Vragenlijsten Gezondheidsenquête vanaf 2014

Op deze pagina vindt u de vragenlijsten van de Gezondheidsenquête van het CBS, zoals die vanaf 2014 zijn gebruikt.

De Gezondheidsenquête begint met een basisvragenlijst. In de basisvragenlijst wordt gevraagd naar achtergrondkenmerken zoals de samenstelling van het huishouden, het hebben van (en/of zoeken naar) betaald werk, beroep, bedrijf en opleidingsniveau. Na de basisvragenlijst volgt de eigenlijke gezondheidsenquête. Daarin wordt gevraagd naar de diverse aspecten van gezondheid, aandoeningen, beperkingen, contacten met zorgverleners, leefstijl en preventief gezondheidsgedrag. Een respondent merkt geen verschil tussen de basisvragenlijst en de gezondheidsvragenlijst. Hij of zij krijgt beide delen als één geheel ter beantwoording voorgelegd.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Zie ook de vragenlijsten van de Gezondheidsenquête van 2010 tot en met 2013.