Vragenlijsten Gezondheidsenquête vanaf 2014

Op deze pagina vindt u de vragenlijsten van de Gezondheidsenquête van het CBS, zoals die vanaf 2014 zijn gebruikt.

De Gezondheidsenquête begint met een aantal vragen over achtergrondkenmerken, zoals de samenstelling van het huishouden, het hebben van betaald werk en het opleidingsniveau. Daarna volgen de vragen over diverse aspecten van gezondheid, aandoeningen, beperkingen, contacten met zorgverleners en leefstijl. 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Zie ook de vragenlijsten van de Gezondheidsenquête van 2010 tot en met 2013.